Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

15-39
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2009 r.

EQA programmes organized by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine in Poland during 2009 year
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

17-29
Powszechny Program Sprawdzianów Chemicznych w Polsce w latach 2001-2010

General programme of chemical surveys in Poland during 2001-2010 period
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

123-142
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2010 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory surveys realised in 2010 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control