Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

521-525
Wartości eGFR (N=20105) w różnych zakresach stężeń kreatyniny

Estimated eGFR (N=20105) in different serum creatinine ranges
Hanna Zborowska, Dagna Bobilewicz, Agnieszka Wiśniewska Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

197-200
Zakres stężeń kreatyniny w odniesieniu do wartości szacowanego przesączania kłębuszkowego (eGFR)

Range of serum creatinine in relation to estimated glomerular filtration rate (eGFR)
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

29-33
Wpływ wzorów (MDRD i CKD– EPI) do wyliczania eGFR, w klasyfikacji pacjentów do poszczególnych stadiów przewlekłej choroby nerek

The influence of eGFR calculation method on patients classification to different CKD stage
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article