Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

85-101
Aktywność N-acetylo-β-heksozoaminidazy i jej izoenzymów w treści dwunastniczej i surowicy krwi chorych z giardiazą

Activity of N-acetyl-β-glucosaminidase in duodenal aspirates and serum of patients with Giardia lamblia
Alicja Gabrylewska, Małgorzata Knaś, Danuta Dudzik, Krzysztof Zwierz Praca oryginalna • Original Article