Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

223-241
Pomiar poziomu sercowych troponin we wczesnych stanach zawałowych mięśnia sercowego z zastosowaniem dwóch analizatorów pracujących w systemie "tandem"

The measurement of heart troponins level in early states of myocardial infarction with the use of two working analysers in the "the tandem" systems
Andrzej Dukwicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

85-94
Oznaczenie kokainy i jej metabolitów w surowicy krwi metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS)

Determination of cocaine and its metabolites in blood serum by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus, Teresa Dembińska, Alicja Rak Praca oryginalna • Original Article