Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

25-31
Ocena przydatności badań laboratoryjnych w diagnostyce sferocytozy wrodzonej

Usefulness of laboratory diagnostics in hereditary spherocytosis
Wioleta Żarlak, Anna Adamowicz-Salach, Olga Ciepiela, Iwona Kotuła, Anna Szmydki-Baran, Urszula Demkow Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

389-399
Test EMA w diagnostyce sferocytozy wrodzonej

EMA labeling test in hereditary spherocytosis diagnostics
Olga Potapińska, Iwona Kotuła, Wioleta Zalewska, Elżbieta Stelmaszczyk-Emmel, Maria Wąsik Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

229-234
Badanie oporności osmotycznej krwinek czerwonych – przegląd metod diagnostycznych

Osmotic fragility of red blood cells – a review of diagnostic methods
Agata Zgodzińska, Olga Ciepiela Praca poglądowa • Review Article