Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

107-111
Prealbumina w ocenie powikłań u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami

Serum prealbumin and complications prediction of hemodialised patients with end-stage chronic renal disease
Anna Jeznach-Steinhagen, Dagna Bobilewicz, Robert Słotwiński, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Paweł Kulicki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

321-330
Zmiany profilu glikozylacji transferyny u chorych w okresie schyłkowej niewydolności nerek leczonych powtarzaną hemodializą

Changes of the profile of transferrin glycosylation in patients with end-stage renal disease treated with maintenance hemodialysis
Dorota Formanowicz, Irena Pietrzak Praca oryginalna • Original Article