Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

87-90
Stężenie CYFRA 21-1 w moczu w diagnostyce chorych na raka pęcherza moczowego

Urine CYFRA 21-1 in the diagnostics of bladder cancer patients
Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Jerzy Jakubowicz, Urszula Rychlik Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

149-154
Przydatność oznaczania markerów nowotworowych i cytokin u chorych na raka pęcherza

Clinical utility of tumor markers and cytokines assessment in patients with bladder cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Anna Berczowska, Tadeusz Wiśniewski, Ryszard Sosnowski, Tadeusz Demkow, Janina Kamińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

15-22
CYFRA 21-1, CEA i wybrane wykładniki stanu zapalnego u chorych na inwazyjnego naciekającego mięśniówkę właściwą raka pęcherza moczowego

CYFRA 21-1, CEA, and selected inflammatory markers in patients with muscle invasive bladder cancer
Urszula Rychlik, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Jerzy Jakubowicz, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Ewa Wójcik, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

91-98
Ocena stężenia w moczu i przydatności diagnostycznej interleukiny-8 i interleukiny-18 w diagnostyce raka pęcherza – doniesienie wstępne

The evaluation of urine concentration and diagnostic usefulness of interleukin-8 and interleukin-18 in bladder cancer diagnostics – preliminary report
Zofia Marchewka, Beata Szymańska, Agnieszka Piwowar Praca oryginalna • Original Article