Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

213-218
Układ IGF u chorych z rakiem jelita grubego przed zabiegiem i w okresie jednego roku obserwacji w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) i progresji choroby

IGF system in colon cancer patients before surgery and during one year follow up: relation to body mass index (BMI) and disease progression
Krystyna Sztefko, Agnieszka Małek, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Przemysław Tomasik, Piotr Richter Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

333-334
Rak jelita grubego w Internecie

Andrzej Marszałek Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

63-69
„Glasgow Prognostic Score” w ocenie rokowania chorych na raka jelita grubego

„Glasgow Prognostic Score” in prognosis of colorectal cancer patients
Wojciech Wysocki, Zofia Stasik, Jerzy Mituś, Jan Kanty Kulpa Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

181-185
Increased levels of IL-6 and CRP in colorectal cancer patients after the surgery

Zwiększone stężenia IL-6 i CRP u pacjentów z rakiem jelita grubego po zabiegu operacyjnym
Anna Sadowska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Kiśluk, Halina Kemona, Halina Car Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

59-68
Czynnik stymulujący kolonie makrofagowe (M-CSF) w monitorowaniu chorych operowanych z powodu raka jelita grubego

Macrophage - colony stimulating factor (-CSF) in monitoring of colorectal cancer patients after surgery
Magdalena Groblewska, Barbara Mroczko, Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Bogusław Kędra, Dorota Skrodzka, Sławomir Ławicki, Małgorzata Czygier, Andrzej Dąbrowski, Maciej Szmitkowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

193-198
Ocena stężenia witaminy D i ekspresji genu VDR u chorych na raka jelita grubego

Assessment of vitamin D and VDR gene expression in colorectal cancer patients
Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

217-224
Stężenie sVAP-1 w zależności od nasilenia stanu zapalnego, czynnik prognostyczny u chorych na raka jelita grubego zakwalifikowanych do operacji

Serum level of sVAP-1 in relation to the severity of inflammation, predictive marker of prognosis in patients scheduled for colorectal surgery
Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Wojciech M. Wysocki, Jadwiga Tarapacz, Ewa Wójcik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

267-274
IGF-1 i IGFBP-3 u chorych na nowotwory

IGF-1 and IGFBP-3 in cancer patients
Zofia Stasik Praca poglądowa • Review Article