Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

101-106
Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na łuszczycę

Evaluation of selected parameters of oxidative stress in patients with psoriasis
Marta Pawłowska, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Agnieszka Kwiatkowska, Jarosław Paprocki, Paweł Sutkowy, Alina Woźniak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

155-160
Wpływ „morsowania” na stężenie dialdehydu malonowego w erytrocytach i osoczu krwi u zdrowych osób – doniesienie wstępne

The effect of winter swimming on concentration of malondialdehyde in erythrocytes and blood plasma of healthy individuals – a preliminary report
Roland Wesołowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Karolina Szewczyk-Golec, Alina Woźniak Praca oryginalna • Original Article