Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

209-214
Stężenie hs-cTnT a ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów izby przyjęć z wykluczonym ostrym zespołem wieńcowym

Troponin concentration and risk of adverse cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ACS) ruled out in the emergency department
Marek Andres, Aleksander Trąbka-Zawicki, Bartłomiej Guzik, Kinga Sałapa, Katarzyna Durda, Krzysztof Żmudka, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

499-511
Udział płytek krwi w patogenezie ostrego zespołu wieńcowego

Role of platelets in pathogenesis of acute coronary syndromes
Alicja Polek, Wojciech Sobiczewski, Joanna Matowicka-Karna Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

223-233
Albumina modyfikowana niedokrwieniem i test wiązania kobaltu przez albuminę - charakterystyka nowych terminów w diagnostyce biochemicznej niedokrwienia mięśnia sercowego

Ischemia modified albumin and albumin cobalt binding test - characteristics of the new terms in the biochemical diagnosis of myocardial ischemia
Waldemar Myszka, Ewa Wysocka, Lech Torliński Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

435-443
Wpływ poziomu lipidów na stopień rozwoju miażdżycy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

The influence of the lipids levels on progress of atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome treated with primary PCI
Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Marek Paradowski, Jacek Rysz, Grzegorz Kamiński, Paweł Kubiński Praca oryginalna • Original Article