Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

7-25
Sprawdziany chemiczne w Polsce w 2008 r.

Chemical surveys in Poland in 2008
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

15-39
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2009 r.

EQA programmes organized by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine in Poland during 2009 year
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control