Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

285-292
Wpływ mutacji w genach regulatorowych nfxB klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa na oporność na fluorochinolony

nfxB genes mutations and their impact on resistance to fluoroquinolones of Pseudomonas aeruginosa clinical strains
Zenobia Wydmuch, Marta Adamek, Olga Skowronek-Ciołek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

53-56
Przyrost masy ciała i biochemiczne parametry zespołu metabolicznego u kobiet w wieku 50-60 lat

Weight gain and biochemical parameters of metabolic syndrome in women aged 50-60 years
Anna Stefańska, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Beata Błaszkiewicz, Irena Ponikowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

143-148
Serum adiponectin concentration in persons with increased risk for type 2 diabetes (pre-diabetes)

Stężenie adiponektyny w surowicy osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 (stan przedcukrzycowy)
Ewa Wysocka, Maciej Cymerys, Sylwia Dzięgielewska, Maciej Owecki, Lech Torliński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

155-163
Laboratoryjna ocena odpowiedzi na leczenie kwasem acetylosalicylowym (ASA) u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu – zastosowanie agregometrii przepływowej (PFA-100) i impedancyjnej (Multiplate)

Laboratory evaluation of the response to ASA treatment in patients in acute phase of ischemic stroke – application of flow (PFA-100) and impedance (Multiplate) aggregometry
Maria Jastrzębska, Aldona Siennicka, Kornel Chełstowski, Andrzej Ciechanowicz, Przemysław Nowacki, Aneta Wódecka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

205-209
Techniki molekularne wykorzystywane w diagnostyce lekooporności związanej z transporterami nadrodziny ABC

Molecular techniques used in diagnostics of drug resistance associated with ABC transporters superfamily
Marta Żebrowska, Aleksandra Sałagacka, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

313-322
Rola otyłości i stanu zapalnego w cukrzycy typu 2 – znane fakty, nowe kontrowersje

The role of obesity and inflammation in type 2 diabetes – known facts, new controversies
Katarzyna Bergmann, Kamil Olender, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

323-332
Laboratoryjne metody oceny działania klopidogrelu oraz innych leków przeciwpłytkowych blokujących receptor P2Y12

Laboratory methods for evaluating effectiveness of clopidogrel and other antiplatelet drugs blocking the P2Y12 receptor
Kamila Syska, Jacek Golański Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

483-488
Rola adiponektyny i czynnika martwicy nowotworów α (TNF α) w rozwoju insulinooporności u kobiet z cukrzycą ciążową

The role of adiponectin and TNF alpha (TNF α) in pathogenesis of insulin resistance in women with gestational diabetes
Lena Nowak, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Aneta Mańkowska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

407-410
Rola fraktalkiny (FKN, CX3CL1) w patogenezie insulinooporności i cukrzycy typu 2

The role of fractalkine (FKN,CX3CL1) in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes
Katarzyna Bergmann Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

103-109
Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania

Differences of susceptibility to metronidazole in clinical isolates of Helicobacter pylori strains in relation to detection methods
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

467-483
Oporność hemolityczna erytrocytów

Haemolytic resistance of erythrocytes
Barbara Dołęgowska, Wojciech Błogowski, Dariusz Chlubek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

229-234
Badanie oporności osmotycznej krwinek czerwonych – przegląd metod diagnostycznych

Osmotic fragility of red blood cells – a review of diagnostic methods
Agata Zgodzińska, Olga Ciepiela Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

169-176
Wpływ leczenia antykoagulacyjnego i wybranych czynników hemostatycznych na oznaczanie oporności na aktywowane białko C w ambulatoryjnej diagnostyce chorych z podejrzeniem trombofilii

Influence of the anticoagulant treatment and the selected hemostatic agents on the evaluation of the resistance to activated protein C in diagnostic evaluation of outpatients suspected of thrombophilia
Katarzyna B. Wójtowicz, Tadeusz Góralczyk, Anetta Undas Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

131-138
Analiza wskaźników HOMA1-IR, Matsudy oraz ISSI-2 w aspekcie cech zespołu metabolicznego i doustnego testu tolerancji glukozy u ludzi młodych

Assessment of HOMA1-IR, Matsuda and ISSI-2 indices in relation to the metabolic syndrome features and oral glucose tolerance test in young people
Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Agnieszka Piwowar Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

49-53
Candida auris – lekowrażliwość oraz zalecenia terapeutyczne

Candida auris – susceptibility to antifungals and treatment recommendations
Beata Sulik-Tyszka, Urszula Nawrot, Olga Saran, Marta Wróblewska Praca poglądowa • Review Article