Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

75-80
Ocena użyteczności markera „MonoTotal” w diagnostyce chorych na raka płuca

Evaluation of diagnostic utility MonoTotal in lung cancer patients
Ewa Wójcik, Jadwiga Tarapacz, Krystyna Sobolewska, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

293-300
Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (sVEGFR-2) u kobiet chorych na raka piersi

Estimation of soluble receptor of vascular endothelial growth factor (sVEGFR-2) concentration in patients with breast cancer
Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński, Małgorzata Janiszczak, Sylwia Grodecka-Gazdecka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

315-323
Ocena statusu HER2 w raku piersi

Evaluation of HER2 status in breast cancer
Anna Kruczak, Magdalena Rozmus-Piętoń, Urszula Marchińska-Osika Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

155-163
Laboratoryjna ocena odpowiedzi na leczenie kwasem acetylosalicylowym (ASA) u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu – zastosowanie agregometrii przepływowej (PFA-100) i impedancyjnej (Multiplate)

Laboratory evaluation of the response to ASA treatment in patients in acute phase of ischemic stroke – application of flow (PFA-100) and impedance (Multiplate) aggregometry
Maria Jastrzębska, Aldona Siennicka, Kornel Chełstowski, Andrzej Ciechanowicz, Przemysław Nowacki, Aneta Wódecka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

275-284
CYFRA 21-1 – ocena metod oznaczeń

CYFRA 21-1 – comparison of determination methods
Ewa Wójcik, Krystyna Sobolewska, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

397-402
Ocena zachowania się stężeń markerów obrotu kostnego: osteokalcyny, PINP i β-CTx u chorych na raka piersi, płuca i prostaty

Evaluation of bone markers: osteocalcin, PINP and β-CTx in patients with breast, lung and prostate cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Tadeusz Pieńkowski, Anna Janowicz-Żebrowska, Wiesław Lasota, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Janina Kamińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

431-438
Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów

Diagnostics and assessment of rheumatoid arthritis activity
Agnieszka Jura-Półtorak, Krystyna Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

25-31
Ocena przydatności badań laboratoryjnych w diagnostyce sferocytozy wrodzonej

Usefulness of laboratory diagnostics in hereditary spherocytosis
Wioleta Żarlak, Anna Adamowicz-Salach, Olga Ciepiela, Iwona Kotuła, Anna Szmydki-Baran, Urszula Demkow Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

33-39
Ocena nasilenia hemolizy we wczesnym okresie po operacjach kardiochirurgicznych: porównanie trzech metod

Evaluation of hemolysis after cardiovascular surgery in the early postoperative period: comparison of three methods
Tadeusz Góralczyk, Maciej Bochenek, Zbigniew Samitowski, Piotr Przybyłowski, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski, Anetta Undas Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

127-152
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2011 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2011 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

387-392
Laboratoryjna ocena materiału komórek krwiotwórczych przeznaczonych do transplantacji w aspekcie zastosowania różnych preparatów dimetylosulfotlenku (DMSO)

Laboratory evaluation of hematopoietic cells intended for transplantation with regards to the use of various dimethyl sulphoxide preparations
Maria Kozłowska-Skrzypczak, Paula Matuszak, Ewa Bembnista, Anna Mierzwa, Jolanta Kiernicka-Parulska, Mieczysław Komarnicki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

9-15
Ocena częstości zarażeń pasożytami jelitowymi wśród pacjentów przychodni Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w okresie ostatnich 30 lat

An evaluation of the intensity of intestinal parasitic infections among patients of Out-patient Division of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia over last 30 years
Beata Kowalewska, Monika Rudzińska, Danuta Zarudzka, Andrzej Kotłowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

119-136
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2012 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2012 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

215-223
Ocena porównawcza podstawowych wyników morfologii krwi uzyskanych na analizatorze Pentra DX 120,Advia 2120i i CD 3700SL

Comparison of hematology analyzers, Pentra DX 120,Advia 2120i and Cell Dyn 3700, in terms of Complete Blood Count
Urszula Rychlik, Beata Kala, Jadwiga Tarapacz, Ewa Wójcik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

69-78
Ocena przydatności aparatu Sedi 15 TM do oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych

Assessment of the Sedi 15 TM usability for determination of erythrocyte sedimentation rate
Barbara Masłyk, Zofia Kołosza, Rafał Suwiński, Wiesława Bartnik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

305-315
Ocena użyteczności klinicznej immunoenzymatycznego ilościowego testu ELISA nowej generacji do rozpoznawania zakażeń Helicobacter pylori

Assessment of the clinical feasibility of the new generation immunoenzymatic quantitative Elisa assay for diagnosing Helicobacter pylori infections
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Kamila Olszowiec, Agnieszka Stępień, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

325-336
Ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji z wykorzystaniem techniki suchej fazy

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination obtain second- and third-generation methods with the use of assay in dry phase
Natalia Kośiuk, Marlena Miler, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

413-419
Akredytacja w Polsce i na świecie

Accreditation in Poland and in the world
Halina Kutaj-Wąsikowska, Marek Labon, Barbara Kutryba, Jerzy Hennig Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

89-100
Porównawcza ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL wybranymi metodami bezpośrednimi

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination with the use of selected direct methods
Natalia Kościuk, Anna Kumor, Beata Mamełka, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

117-128
Ocena wybranych substancji przenikających z krwi do płynu dializacyjnego jako potencjalnych markerów dla monitorowania efektywności hemodializy pozaustrojowej

Evaluation of selected substances migrating from blood into dialysis fluid as potential markers for monitoring of effectiveness of extracorporeal hemodialysis
Maciej Rutkowski, Beata Mamełka, Krzysztof Grzegorczyk, Janusz Śmigielski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

365-368
Ocena przydatności oznaczania całej cząsteczki parathormonu (1-84 PTH) w surowicy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami

Assessment of clinical utility of the whole parathyroid assay (1-84 PTH) in patients with end stage renal disease on maintenance dialysis
Jerzy Przedlacki, Barbara Serafińska, Paweł Żebrowski, Ewa Wojtaszek, Mariusz Mieczkowski, Monika Staszków, Małgorzata Kościelska, Agnieszka Grzejszczak, Magdalena Dylewska, Magdalena Sawicka, Janusz Sierdziński, Dagna Bobilewicz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

377-387
Rozpoznawalność elementów osadu moczu w polskich laboratoriach - analiza wyników programu zewnętrznej oceny jakości w latach 2009 - 2013

The identification of urine sediment particles in Polish laboratories - analysis of the external quality assessement program results in 2009 - 2013
Agnieszka Ćwiklińska, Joanna Skibicka, Aleksandra Fijałkowska, Barbara Kortas-Stempak, Adrian Strzelecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

389-393
Wielkość błędu systematycznego w ocenie GFR w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek u dzieci

The systematic error for estimated glomerular filtration rate (sGFR) in relation to chronic kidney disease stage in children
Jolanta Bugajska, Katarzyna Zachwieja, Joanna Berska, Monika Miklaszewska, Przemysław Korohoda, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

401-405
Ocena ekspresji mRNA transformującego czynnika wzrostu beta1 (TGF-beta1) i jego receptorów w leukocytach krwi obwodowej u pracowników obsługujących aparaturę RTG

The valuation of expression extent of transforming growth (TGF-beta1) and its receptors in peripheral blood leucocytes at workers operating X-ray equipment
Michał Żerdziński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

223-241
Pomiar poziomu sercowych troponin we wczesnych stanach zawałowych mięśnia sercowego z zastosowaniem dwóch analizatorów pracujących w systemie "tandem"

The measurement of heart troponins level in early states of myocardial infarction with the use of two working analysers in the "the tandem" systems
Andrzej Dukwicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

657-667
Ocena przydatności zymografii żelatynowej do oznaczania metaloproteinazy 9 (MMP-9) w osoczu krwi

The assessment of usefulness of gelatin zymography for metalloproteinase 9 (MMP-9) determination in plasma
Joanna Urbaniak, Ewelina Dybaś, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Marian Klinger, Mieczysław Woźniak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

669-677
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

5-13
Ocena limfocytów regulatorowych T Foxp3+ z ekspresją receptora CCR5 i produkcji wybranych cytokin przez efektorowe limfocyty T u chorych na astmę oskrzelową przy użyciu wielokorowej cytometrii przepływowej

Evaluation of the Foxp3+ regulatory T lymphocytes expressing surface CCR5 receptor and the production of selected cytokines by effector T lymphocytes in pateints with bronchial asthma using multi-color flow cytometry
Mateusz Bobrowski, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

21-27
Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę

Valuation of the diabetics renal excretory functions, using estimated eGFR
Małgorzata Łukasik, Lidia Trząsowska, Marek Łobos, Rafał Mastalerz, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

115-120
Ocena ekspresji ZAP70 w naturalnych limfocytach regulatorowych T (Foxp3+) u chorych na astmę oskrzelową metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej

Evaluation of ZAP70 expression in natural regulatory lymphocytes (Foxp3+) in patients with bronchial asthma using multi-color flow cytometry
Katarzyna Boryczka, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

121-127
Ocena ekspresji IL-10, TGF-β oraz CD152 przez limfocyty regulatorowe T CD4+Foxp3+ z ekspresją receptora chemokinowego CCR7 u chorych na astmę oskrzelową

Evaluation of IL-10, TGF-β and CD152 expression of the CD4+Foxp3+ regulatory T cells with the CCR7 chemokine receptor expression in patients with bronchial asthma
Mateusz Bobrowski, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

129-146
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2013 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2013 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

31-44
Powszechny program sprawdzianów chemicznych - wyniki roku 2005

General programme of interlaboratory surveys in Poland - year 2005
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

253-257
Ocena właściwości proteolitycznych bakterii z rodzaju Klebsiella

Evaluation of the proteolytic activity of Klebsiella strains
Alicja Sękowska, Grażyna Janicka, Anna Stefańska, Maria Szymankiewicz Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

369-374
Ocena ekspresji komórkowej izoformy białka prionowego na powierzchni monocytów krwi obwodowej oraz surowiczych stężeń interleukiny - 1β i antagonisty receptora interleukiny - 1β u pracowników radiologii

Evaluation of cellular isoform of prion protein expression on the surface peripheral blood monocytes and serum concentrations of interleukin 1β and interleukin 1β receptor antagonist in workers operating X-ray equipment
Piotr Kłuciński, Bogdan Mazur, Barbara Wiechuła, Ewa Maśluch, Joanna Kaufman, Antoni Hrycek, Paweł Cieślik, Gayane Martirosian Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

415-426
Ocena stężenia w surowicy CEA, CA 15-3 i sHER2 u chorych na raka piersi w zależności od stanu receptorów steroidowych

The assessment of CEA, CA 15-3 and sHER2 in patients with breast cancer depending on the steroid receptors
Ewa Wójcik, Anna Kruczak, Zofia Stasik, Jerzy Mituś, Kazimierz Karolewski, Janusz Ryś, Jan Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

445-454
Ocena aktywności wybranych enzymów przemian metabolicznych w medium hodowlanym komórek AT478 in vitro pod wpływem cisplatyny i wolno-zmiennego pola magentycznego

Assessment of some metabolic enzymes activity in AT478 cell culture - in vitro study, of cisplatin and extremely low frequency magnetic field
Renata Polaniak, Ewa Birkner, Brygida Beck, Ewa Beck, Zofia Drzazga, Ewa Grucka-Mamczar, Marzena Harabin Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

521-524
Ocena jakości wykrywania antygenu D z układu Rh metodami serologicznymi w przesiewowych badaniach genu RhD u krwiodawców

Quality control of serological typing of RhD blood donors
Piotr Radziwon, Marek Dryja, Paweł Wojtylak, Barbara Boczkowska-Radziwon, Magda Tatarczuk Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

531-539
Wykorzystanie testu wzrostowego z tellurynem potasu w diagnostyce rodzaju Enterococcus do poziomu gatunku i ocena gotowego do użycia podłoża "Potassium Tellurite kit" (Bio-Rad)

The role of potassium tellurite growth test in the identification of Enterococcus spp. to the species level and the evaluation of the ready-to-use "Potassium Tellurite kit" (Bio-Rad)
Magdalena Kawalec, Zbigniew Pietras Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

213-220
Ocena stężeń wybranych adipocytokin i białka C-reaktywnego (CRP) u chorych na astmę oskrzelową

Evaluation correlation between selected adipocytokines, C-reactive protein (CRP) and BMI in patients with bronchial asthma.
Anna Jasińska, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

235-240
Ocena przydatności i optymalizacja panelu badań laboratoryjnych wykonywanych dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego

Evaluate the usefulness of and optimization of the panel of laboratory tests made for a hospital emergency department
Marlena Robakowska, Gabriela Langner, Alicja Utracka, Piotr Holajn, Piotr Popowski, Bogdan Solnica, Grzegorz Kasperski, Urszula Rychlik, Anna Skibowska-Bielińska, Andrzej Basiński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

317-324
Ocena prognostycznego i predykcyjnego znaczenia wybranych czynników molekularnych u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem i cisplatyną

Evaluation of the prognostic and predictive value of the selected molecular factors in patients with cervical cancer treated with radiotherapy and cisplatin
Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Bożena Lackowska, Urszula Rychlik, Ewa Wójcik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

325-328
Wstępna ocena użyteczności klinicznej oznaczania chromograniny A u chorych na nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego

Preliminary assessment of measurments chromogranin A in patients with gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms
Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Jerzy Piotrowski, Grzegorz Nawrocki, Andrzej Cichocki, Maria Kowalska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

31-36
Ocena aktywności S-transferazy, peroksydazy glutationowej oraz pojemności antyoksydacyjnej u pacjentów z bąblowicą jednojamową

Evaluation of S-transferase and glutathione peroxidase activity as well as the antioxidant capacity value in patients with cystic echinococcosis
Diana Chodnicka, Joanna Giebułtowicz, Lidia Chomicz, Piotr Wroczyński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

193-198
Ocena stężenia witaminy D i ekspresji genu VDR u chorych na raka jelita grubego

Assessment of vitamin D and VDR gene expression in colorectal cancer patients
Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

203-208
Ocena makroprolaktynemii po precypitacji glikolem polietylenowym – porównanie różnych wariantów wirowania

Evaluation of macroprolactinaemia after precipitation with polyethylene glycol – the assessment of the various spin variants
Karolina Beda-Maluga, Aleksandra Cendlewska, Hanna Pisarek, Jacek Świętosławski, Katarzyna Winczyk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

285-290
Ocena stężenia amin katecholowych w erytrocytach u pacjentów hemodializowanych

Evaluation of catecholamines in erythrocytes in hemodialysis patients
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Andrzej Woliński, Janusz Solski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

21-28
Ocena użyteczności klinicznej oznaczeń rozpuszczalnej formy receptora urokinazowaego aktywatora plazminogenu jako czynnika prognostycznego u pacjentów z sepsą leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej

An evaluation of the clinical usefulness of soluble urokinase plasmigonen activator receptor in the prognosis in sepsis patients treated in an Intensive Care Unit
Monika Terlecka, Waldemar Machała, Joanna Rydz-Lutrzykowska, Artur Terlecki, Anna Urbaniak, Marek Paradowski, Rafał Nikodem Wlazeł Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

101-106
Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na łuszczycę

Evaluation of selected parameters of oxidative stress in patients with psoriasis
Marta Pawłowska, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Agnieszka Kwiatkowska, Jarosław Paprocki, Paweł Sutkowy, Alina Woźniak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

107-114
Ocena wydajności różnych metod izolacji wybranych pochodnych benzodiazepiny z krwi pełnej i surowicy krwi ludzkiej oraz zjawisko ich reaktywności w metodzie immunoenzymatycznej

Efficiency evaluation of extraction methods of selected benzodiazepine derivatives from human serum and whole blood and the reactivity phenomenon in immunoassay for benzodiazepines
Barbara Potocka-Banaś, Teresa Dembińska, Krzysztof Borowiak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

177-184
Ocena stężenia czynnika wzrostu fibroblastów FGF-23 u chorych hemodializowanych oraz po przeszczepieniu nerki

Evaluation of concentration fibroblast growth factor FGF-23 in hemodialysed patients and after kidney transplantation
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Beata Petkowicz, Jarosław Kuna, Jacek Furmaga, Iwona Kaznowska-Bystryk, Janusz Solski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

185-196
Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016

Assessment of the quality of dipstick urinalysis and urine specific gravity and osmolality based on the results obtained by Polish laboratories in an external quality assessment (EQA) programme during the years 2011-2016
Agnieszka Ćwiklińska, Marta Dąbrowska, Robert Kowalski, Aleksandra Fijałkowska, Agnieszka Kuchta, Barbara Kortas-Stempak, Maciej Jankowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

205-210
Mięsaki i złośliwe mieszane guzy mezodermalne macicy – diagnostyka i ocena rokownicza wybranych parametrów morfologicznych

Sarcomas and malignant mixed mesodermal tumours of the uterus – Diagnosis and prognostic significance of selected morphological parameters
Janusz Ryś, Kazimierz Karolewski, Agnieszka Harazin-Lechowska, Anna Kruczak, Katarzyna Knapczyk, Maria Vogelgesang, Katarzyna Mularz, Magdalena Rozmus-Piętoń, Agnieszka Stalmach, Marta Król, Iwona Świątkiewicz, Aleksandra Ambicka, Paweł Majchrzak, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Wacław Wilk, Julia Moskal, Joanna Wysocka, Wojciech Wysocki, Paweł Blecharz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

17-22
Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 i markera CA 125 u chorych we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego raka endometrium

The plasma levels and diagnostic utility of matrix metalloproteinase-9 and marker CA 125 in patients with early stages of endometrial cancer
Emilia Lubowicka, Monika Zbucka-Krętowska, Emilia Mklif, Iwona Sidorkiewicz, Monika Zajkowska, Maciej Szmitkowski, Sławomir Ławicki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

91-98
Ocena stężenia w moczu i przydatności diagnostycznej interleukiny-8 i interleukiny-18 w diagnostyce raka pęcherza – doniesienie wstępne

The evaluation of urine concentration and diagnostic usefulness of interleukin-8 and interleukin-18 in bladder cancer diagnostics – preliminary report
Zofia Marchewka, Beata Szymańska, Agnieszka Piwowar Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

151-158
Ocena częstości występowania określonych typów wirusów oddechowych w wybranej populacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Evaluation of the incidence of identified types of respiratory viruses in a selected population of inhabitants of the kuyavian-pomeranian voivodeship
Małgorzata Smoguła, Joanna Malinowska, Marta Pawłowska, Jerzy Kasprzak, Marcin Ziuziakowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

99-106
Ocena wiarygodności diagnostyki mikrobiologicznej w Polsce na podstawie wyników POLMICRO 2018

The assessment of microbiological diagnostics’ credibility in Poland on the basis of the POLMICRO 2018 Programme results
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Anna Mikołajczyk, Joanna Rybicka, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article