Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

209-212
Stężenie tkankowego aktywatora plazminogenu w surowicy krwi chorych na stwardnienie boczne zanikowe – doniesienie wstępne

Tissue plasminogen activator level in serum of patients with amyotrophic lateral sclerosis – a preliminary report
Joanna Iłżecka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

131-133
Stężenie kaspazy-8 w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych na stwardnienie boczne zanikowe – doniesienie wstępne

Cerebrospinal fluid caspase - 8 levels in patients with amyotrophic lateral sclerosis – a preliminary report
Joanna Iłżecka, Katarzyna Hanus-Atras Praca oryginalna • Original Article