Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

17-29
Powszechny Program Sprawdzianów Chemicznych w Polsce w latach 2001-2010

General programme of chemical surveys in Poland during 2001-2010 period
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

147-154
Porównania testów: ARCHITECT SCC i COBAS SCC

The comparison of Architect SCC and cobas SCC tests
Ewa Wójcik, Krzysztof Reinfuss, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan K. Kulpa Praca oryginalna • Original Article