Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

353-358
Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

The biochemical markers in the context of the new definition of myocardial infarction. Recommendations of the Polish Society of Laboratory Diagnostics
Dariusz Sitkiewicz, Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Grzegorz Opolski, Jan Kanty Kulpa Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

399-404
Biochemiczne markery przebudowy kości, aktywności płytki wzrostowej i syntezy kolagenu typu III u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera i zespołem Pradera-Williego leczonych hormonem wzrostu

Biochemical markers of bone metabolism, growth plate activity and type III collagen synthesis in children with growth hormone deficiency, Turner syndrome and Prader-Willi syndrome treated with growth hormone
Maciej Jaworski, Maria Ginalska-Malinowska, Elżbieta Karczmarewicz, Edyta Kryśkiewicz, Paweł Płudowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

475-475
Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej” opublikowanym w Diagn Lab 2012; 48: 353-358

Errata • Errata

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

223-233
Albumina modyfikowana niedokrwieniem i test wiązania kobaltu przez albuminę - charakterystyka nowych terminów w diagnostyce biochemicznej niedokrwienia mięśnia sercowego

Ischemia modified albumin and albumin cobalt binding test - characteristics of the new terms in the biochemical diagnosis of myocardial ischemia
Waldemar Myszka, Ewa Wysocka, Lech Torliński Praca poglądowa • Review Article