Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

391-393
Porównanie metod immunologicznych EMIT i CMIA – oznaczanie stężenia tacrolimusu we krwi pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby. Doniesienie wstępne

Immunologic method CMIA and EMIT comparison – Tacrolimus concentration measurement in blood of patients after liver or kidney transplantation. Preliminary report
Irena Bartłomiejczyk, Agnieszka Wirkowska, Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Marzena Garlińska, Kamila Gala, Leszek Pączek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

323-332
Laboratoryjne metody oceny działania klopidogrelu oraz innych leków przeciwpłytkowych blokujących receptor P2Y12

Laboratory methods for evaluating effectiveness of clopidogrel and other antiplatelet drugs blocking the P2Y12 receptor
Kamila Syska, Jacek Golański Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

139-154
Magnetyczny rezonans jądrowy fluoru 19F i jego zastosowania medyczne

Utility of 19F NMR in medicine
Barbara Blicharska, Antoni Bijak, Magdalena Witek Praca poglądowa • Review Article