Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

271-283
Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Laboratory medicine in University Clinical Centre in Gdansk. Optymalization of organization and management system
Zenon Jakubowski, Anna Skibowska-Bielińska, Marlena Robakowska, Paweł Chrzan, Alicja Utracka, Grażyna Moszkowska, Alfred Samet, Marek Bronk, Wojciech Biernat, Janusz Limon Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

421-427
Analiza przychodów, kosztów, zatrudnienia i obciążenia pracą w laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

A analysis of revenues, costs, employment and workload in laboratories of University Clinical Centre
Marlena Robakowska, Ewa Książek-Bator, Zenon Jakubowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

45-50
Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym - stan aktualny a perspektywy

The control of quality in medical diagnostics laboratory- current condition and perspectives
Ewa Świątkowska Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

197-203
Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Advantages and disadvantages of rapid tests, how to determine drugs of abuse in medical laboratory?
Ewa Gomółka, Agnieszka Morawska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

187-197
Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Quality assurance and quality control of microbiology culture media in medical laboratory
Marzena Strzyż, Urszula Wendt Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

333-338
Dopalacze w prawie i laboratorium

Boosters in the law and the laboratory
Iwona Wrześniewska–Wal Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

467-471
Diagnosta laboratoryjny w laboratorium – formy prawne nawiązania współpracy

Laboratory diagnostician in medical laboratory – legal forms of establishing partnership
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

49-52
Badania w miejscu opieki nad pacjentem – wytyczne wg normy ISO 22870

Point of care testing – standard ISO 22870
Beata Mrózek, Przemysław Tomasik, Krystyna Sztefko Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

53-57
Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Medical laboratory’s personnel towards conversion of independent public healthcare centre into joint-stock company
Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

113-117
Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

The possibility of automating the determination of erythrocyte sedimentation rate in the laboratory routine
Beata Rojecka, Agnieszka Wiśniewska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

79-83
Odróżnienie w pracy laboratorium błędów ludzkich od zmienności sezonowej

Differentiation between human errors and seasonal variation in laboratory work
Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

413-419
Akredytacja w Polsce i na świecie

Accreditation in Poland and in the world
Halina Kutaj-Wąsikowska, Marek Labon, Barbara Kutryba, Jerzy Hennig Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

395-400
Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem ratunkowym na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Organizational and economic analysis of laboratory cooperation with emergency department on the example of the University Clinical Centre in Gdansk
Marlena Robakowska, Alicja Utracka, Andrzej Basiński, Gabriela Langner, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

669-677
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

29-35
Analiza fazy przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej w oznaczaniu stężenia troponiny sercowej cTnl na przykładzie medycznego laboratorium diagnostycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Analysis of pre-analytical, analytical and post-analytical phases of cardiac troponin I (cTnl) assay at the medical diagnostic laboratory of the University Clinical Hospital
Jolanta Bursztyńska, Makandjou-Ola Eusebio, Łukasz Kraszula, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

31-44
Powszechny program sprawdzianów chemicznych - wyniki roku 2005

General programme of interlaboratory surveys in Poland - year 2005
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

63-73
Wyznaczanie zakresów referencyjnych na podstawie wyników własnych badań rutynowych

Statement of reference limits on the basis of the own laboratory results
Jerzy Maria Janecki, Anna Urbaniak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

211-214
Doświadczenia badawczego laboratorium genetycznego w uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla metody aCGH wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Experience of a scientific laboratory in achieving accreditation of Polish Centre for Accreditation for aCGH according to PN-EN ISO/IEC 17025
Joanna Kozłowska, Justyna Gil, Paweł Skiba Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

263-266
Trudności interpretacyjne wyników oznaczeń przeciwciał anty HCV w surowicy – doświadczenie laboratorium

Difficulties in interpretation of HCV antibodies results in serum samples – laboratory experience
Urszula Błazucka, Grażyna Dulny, Barbara Serafińska, Dagna Bobilewicz, Marta Faryna Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

161-168
Oznaczanie aktywności antykoagulacyjnej bezpośrednich doustnych antykoagulantów – aktualny stan wiedzy i doświadczenia własne laboratorium

Determination of anticoagulant activity of direct oral anticoagulants: the current state of knowledge and a single center experience
Tadeusz Góralczyk, Anetta Undas Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

113-116
Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medycznego laboratorium diagnostycznego

The scope of compulsory insurance of civil liability of a medical diagnostic laboratory
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Dorota Cianciara Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

225-232
Znaczenie współpracy pomiędzy laboratorium cytogenetycznym i molekularnym w diagnostyce genetycznej chorób hematoonkologicznych na przykładzie pacjenta pediatrycznego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej (AML)

The importance of cooperation between cytogenetic and molecular laboratory in the genetic testing of hemato-oncological diseases on the example of a pediatric patient with acute myeloid leukemia (AML)
Teofila Książek, Katarzyna Szewczyk, Beata Sadowska, Przemysław Kaczówka, Agnieszka Grabowska, Mirosław Bik-Multanowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

113-120
Wskaźniki jakości procesu przedanalitycznego w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jako skuteczne narzędzie oceny ich funkcjonowania, w odniesieniu do wymagań standardów jakości, normy ISO 15189:2013 oraz rekomendacji WG-LEPS, styczeń 2017

The usefulness of quality indicators of preanalitical phase in medical labs, according to the Quality standards requirements, ISO 15189:2013 and WG-LEPS recommendation, Jan 2017
Mirosława Pietruczuk, Łukasz Kraszula, Anna Jasińska, Piotr Kuna, Makandjou-Ola Eusebio Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 3

145-198
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

The Polish Society for Laboratory Diagnostics Guidelines on urine particles analysis in a medical diagnostic laboratory
Iwona Bil-Lula, Agnieszka Ćwiklińska, Dorota Kamińska, Joanna Kamińska, Zygmunt Kopczyński, Danuta Kozłowska, Anna Krzywonos-Zawadzka, Maria Mantur, Anna Mertas, Mirosława Pietruczuk, Bogdan Solnica, Iwona Zoubek Rekomendacje • Recommendations