Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)
2010 / 46 / 2
107-109
Oznaczanie stężenia aktywnych form katepsyn D i B w oparciu o biosensory SPRI

Determination of the active form concentration of cathepsins D and B by SPRI biosensors
Ewa Gorodkiewicz, Elżbieta Regulska, Wiesława Roszkowska-Jakimiec Praca oryginalna • Original Article