Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

45-50
Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym - stan aktualny a perspektywy

The control of quality in medical diagnostics laboratory- current condition and perspectives
Ewa Świątkowska Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

7-23
Jakość analityczna samokontroli glikemii

Analytical quality od self-monitoring blood glucose
Bogdan Solnica Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

669-677
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

235-240
Ocena przydatności i optymalizacja panelu badań laboratoryjnych wykonywanych dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego

Evaluate the usefulness of and optimization of the panel of laboratory tests made for a hospital emergency department
Marlena Robakowska, Gabriela Langner, Alicja Utracka, Piotr Holajn, Piotr Popowski, Bogdan Solnica, Grzegorz Kasperski, Urszula Rychlik, Anna Skibowska-Bielińska, Andrzej Basiński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

39-44
Zastosowanie „efektu skali” w ograniczaniu kosztów badań stanu równowagi kwasowo-zasadowej u pacjentów w trybie POCT

The use the economies of scale to reduce costs of POC acid-base balance testing
Marlena Robakowska, Alicja Utracka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

185-196
Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016

Assessment of the quality of dipstick urinalysis and urine specific gravity and osmolality based on the results obtained by Polish laboratories in an external quality assessment (EQA) programme during the years 2011-2016
Agnieszka Ćwiklińska, Marta Dąbrowska, Robert Kowalski, Aleksandra Fijałkowska, Agnieszka Kuchta, Barbara Kortas-Stempak, Maciej Jankowski Praca oryginalna • Original Article