Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

223-225
Hormon anty-Müllerowski

Andrzej Marszałek, Hanna Kalota, Radosław Grabasa, Urszula Rychlik Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

403-408
Wpływ stosowania leków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej na gospodarkę lipidową, podstawowe parametry wątrobowe i koagulologiczne

The effect of contraceptives and hormone replacement therapy on lipid metabolism, the basic parameters of liver and coagulation
Ewa Małolepsza, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

399-404
Biochemiczne markery przebudowy kości, aktywności płytki wzrostowej i syntezy kolagenu typu III u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera i zespołem Pradera-Williego leczonych hormonem wzrostu

Biochemical markers of bone metabolism, growth plate activity and type III collagen synthesis in children with growth hormone deficiency, Turner syndrome and Prader-Willi syndrome treated with growth hormone
Maciej Jaworski, Maria Ginalska-Malinowska, Elżbieta Karczmarewicz, Edyta Kryśkiewicz, Paweł Płudowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

365-368
Ocena przydatności oznaczania całej cząsteczki parathormonu (1-84 PTH) w surowicy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami

Assessment of clinical utility of the whole parathyroid assay (1-84 PTH) in patients with end stage renal disease on maintenance dialysis
Jerzy Przedlacki, Barbara Serafińska, Paweł Żebrowski, Ewa Wojtaszek, Mariusz Mieczkowski, Monika Staszków, Małgorzata Kościelska, Agnieszka Grzejszczak, Magdalena Dylewska, Magdalena Sawicka, Janusz Sierdziński, Dagna Bobilewicz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

343-353
Gonadotropina kosmówkowa - trudności związane z oznaczaniem i interpretacją wyników

Chorionic gonadotropin - difficulties of assessment and interpretation of results
Andrzej Wiczkowski, Teresa Kurzawa, Urszula Wilczek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

263-265
Peptyd podobny do parathormonu (PTHrP) a hiperkalcemia w chorobie nowotworowej

Parathyroid hormone-related protein (PTHrP), and hypercalcemia in malignancy
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Monika Rychlik Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

201-204
Oznaczania hormonów tarczycy metodami immunochemicznymi – coraz więcej wątpliwości

Immunochemical methods for thyroid hormones – more and more doubts
Krystyna Sztefko Praca poglądowa • Review Article