Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

107-111
Prealbumina w ocenie powikłań u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami

Serum prealbumin and complications prediction of hemodialised patients with end-stage chronic renal disease
Anna Jeznach-Steinhagen, Dagna Bobilewicz, Robert Słotwiński, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Paweł Kulicki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

117-128
Ocena wybranych substancji przenikających z krwi do płynu dializacyjnego jako potencjalnych markerów dla monitorowania efektywności hemodializy pozaustrojowej

Evaluation of selected substances migrating from blood into dialysis fluid as potential markers for monitoring of effectiveness of extracorporeal hemodialysis
Maciej Rutkowski, Beata Mamełka, Krzysztof Grzegorczyk, Janusz Śmigielski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

321-330
Zmiany profilu glikozylacji transferyny u chorych w okresie schyłkowej niewydolności nerek leczonych powtarzaną hemodializą

Changes of the profile of transferrin glycosylation in patients with end-stage renal disease treated with maintenance hemodialysis
Dorota Formanowicz, Irena Pietrzak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

285-290
Ocena stężenia amin katecholowych w erytrocytach u pacjentów hemodializowanych

Evaluation of catecholamines in erythrocytes in hemodialysis patients
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Andrzej Woliński, Janusz Solski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

177-184
Ocena stężenia czynnika wzrostu fibroblastów FGF-23 u chorych hemodializowanych oraz po przeszczepieniu nerki

Evaluation of concentration fibroblast growth factor FGF-23 in hemodialysed patients and after kidney transplantation
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Beata Petkowicz, Jarosław Kuna, Jacek Furmaga, Iwona Kaznowska-Bystryk, Janusz Solski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

267-270
Wpływ mikroRNA na rozwój chorób układu krążenia wśród hemodializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

The role of microRNA in development of cardiovascular diseases among haemodialysed patients with chronic renal failure
Anna Puzio, Bartosz Janusz, Małgorzata Repa, Michał Mielnik, Ewelina Orłowska, Tomasz Powrózek, Marcin Dziedzic, Janusz Solski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

17-22
Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami

Prognostic value of red cell volume distribution width in patients with stage 5 chronic kidney disease treated with maintenance dialysis
Elżbieta Chmiel, Beata Kuśnierz-Cabala, Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Małgorzata Mazur-Laskowska, Marek Kuźniewski, Jakub Kucharz, Barbara Maziarz, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article