Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

283-294
Enzymatyczne układy antyoksydacyjne - właściwości, występowanie i rola biologiczna

Antioxidant enzymes - properties, occurrence and biological role
Tomasz Wielkoszyński, Marcin Zawadzki, Anna Lebek-Ordon, Ilona Korzonek-Szlacheta Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

31-36
Ocena aktywności S-transferazy, peroksydazy glutationowej oraz pojemności antyoksydacyjnej u pacjentów z bąblowicą jednojamową

Evaluation of S-transferase and glutathione peroxidase activity as well as the antioxidant capacity value in patients with cystic echinococcosis
Diana Chodnicka, Joanna Giebułtowicz, Lidia Chomicz, Piotr Wroczyński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

291-296
Pomiar stężenia glutationu w płynie stawowym w różnych stanach fizjopatologicznych stawu kolanowego – badanie pilotażowe

Measurement of synovial fluid glutathione concentration in various pathophysiological states of knee joint – pilot study
Michał Chmiel, Elżbieta Ciszek, Edward Golec, Mateusz Głowa Praca oryginalna • Original Article