Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

449-457
Gen sercowego białka C jako kandydujący do miana odpowiedzialnego za kardiomiopatię przerostową w trzypokoleniowej rodzinie

The heart-type C protein gene as a candidate gene responsible for hypertrophic cardiomyopathy in a three-generation family
Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik, Grażyna Glanowska, Ewa Nowalany-Kozielska, Patrycja Trzeciak, Przemysław Wilczewski, Ludmiła Węglarz, Jan Wodniecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

521-524
Ocena jakości wykrywania antygenu D z układu Rh metodami serologicznymi w przesiewowych badaniach genu RhD u krwiodawców

Quality control of serological typing of RhD blood donors
Piotr Radziwon, Marek Dryja, Paweł Wojtylak, Barbara Boczkowska-Radziwon, Magda Tatarczuk Krótkie doniesienia • Short Notes