Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

293-300
Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (sVEGFR-2) u kobiet chorych na raka piersi

Estimation of soluble receptor of vascular endothelial growth factor (sVEGFR-2) concentration in patients with breast cancer
Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński, Małgorzata Janiszczak, Sylwia Grodecka-Gazdecka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

167-171
GFR wyliczone w oparciu o stężenie cystatyny u pacjentów z granicznymi wartościami eGFR MDRD

GFR based on serum cystatin level calculated in patients with borderline eGFR MDRD
Magdalena Araźna, Marta Faryna, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

431-438
Szacunkowe przesączanie kłębuszkowe (eGFR) a klirens kreatyniny

Estimated glomerular filtration rate (eGFR) versus creatinine clearance
Marta Faryna, Dagna Bobilewicz, Marta Jabłońska, Hanna Zborowska, Aleksandra Frunze Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

521-525
Wartości eGFR (N=20105) w różnych zakresach stężeń kreatyniny

Estimated eGFR (N=20105) in different serum creatinine ranges
Hanna Zborowska, Dagna Bobilewicz, Agnieszka Wiśniewska Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

21-27
Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę

Valuation of the diabetics renal excretory functions, using estimated eGFR
Małgorzata Łukasik, Lidia Trząsowska, Marek Łobos, Rafał Mastalerz, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

197-200
Zakres stężeń kreatyniny w odniesieniu do wartości szacowanego przesączania kłębuszkowego (eGFR)

Range of serum creatinine in relation to estimated glomerular filtration rate (eGFR)
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

33-40
Rola i zalety cystatyny C w monitorowaniu funkcji nerek w trakcie terapii retrowirusowej

Role and advantage of cystatin C in kidney function monitoring during retroviral therapy
Maria Warwas, Katarzyna Juszczyńska, Ewa Mulewicz, Jakub Gburek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

255-256
DOAC a eGFR: drobne zamieszanie czy poważny problem?

DOAC and eGFR: a little confusion or a serious problem?
Włodzimierz Pawłowski Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

105-112
Czynniki z rodziny VEGF oraz ich receptory w diagnostyce raka piersi

VEGF family factors and their receptors in the diagnostics of breast cancer
Monika Zajkowska, Emilia Lubowicka, Maciej Szmitkowski, Sławomir Ławicki Praca poglądowa • Review Article