Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

155-160
Od stowarzyszeń w medycynie laboratoryjnej ku powstaniu samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych

From associations in the laboratory medicine towards the emergence of the professional association of laboratory diagnosticians
Henryk Owczarek, Patrycja Trzeciak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

339-344
Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej

Suggestions of changes in the laboratory diagnostics system
Henryk Owczarek, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

439-446
Postępy we współczesnej diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy

Progress in contemporary tuberculosis laboratory diagnostics
Joanna Pendzich, Wanda Maksymowicz-Mazur, Jerzy Kozielski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

339-345
Doskonalenie zawodowe diagnostów laboratoryjnych na tle innych zawodów medycznych

Professional training of laboratory diagnosticians against a background of other medical professions
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

25-32
Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych w ocenie jego członków

The professional association of laboratory diagnosticians in the opinion of its members
Paweł Antkowiak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

65-70
Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Laboratory diagnostics of HCV infections Polish Guidelines 2012/2013
Kazimierz Madaliński, Robert Flisiak, Waldemar Halota, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Grabarczyk, Bogdan Solnica, Bogdan Mazur, Elżbieta Puacz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

7-14
Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna mięsaków tkanek miękkich

Imaging and laboratory diagnostics soft tissue sarcomas
Paweł Dymek Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

59-62
Zakażenia wirusem cytomegalii oraz ich diagnostyka laboratoryjna u biorców komórek krwiotwórczych

Cytomegalovirus infections and their laboratory diagnostics in haematopoietic stem cell recipients
Tomasz Dzieciątkowski, Marta Wróblewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

157-168
Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży. Zalecenia polskiej grupy ekspertów, 2014

Laboratory diagnostics of parvovirus B19 in pregnant women. Recommendations of Polish group of experts, 2014
Piotr Grabarczyk, Aleksandra Kalińska, Bogumiła Litwińska, Marzena Dębska, Zbigniew Celewicz, Dorota Nowakowska, Elżbieta Puacz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

235-250
Rodzaje autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych i metody ich oznaczeń

Different types of autoantibodies in rheumatic diseases and methods of their determination
Alicja Grim, Katarzyna Komosińska-Vassev, Paweł Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

57-62
Diagnostyka laboratoryjna stanu przedcukrzycowego

Laboratorydiagnosis of prediabetes
Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

235-240
Candida auris – epidemiologia i diagnostyka laboratoryjna zakażeń

Candida auris – epidemiology and laboratory diagnostics of infections
Marta Wróblewska, Beata Sulik-Tyszka Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

173-178
Diagnostyka laboratoryjna zarażeń Acanthamoeba spp.

Laboratory diagnostics of Acanthamoeba spp. infections
Aleksandra Bojanowska, Anna Bożym, Olga M. Koper-Lenkiewicz, Joanna Kamińska, Halina Kemona, Joanna Matowicka-Karna Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

5-10
Analiza aktywności podmiotów leczniczych w zakresie outsourcingu wybranych rodzajów działalności podstawowej

Analysis the activity of medical entities in the field of outsourcing in selected types of basic activity
Mariola Wioletta Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Izabela Czerw Praca oryginalna • Original Article