Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

149-154
Przydatność oznaczania markerów nowotworowych i cytokin u chorych na raka pęcherza

Clinical utility of tumor markers and cytokines assessment in patients with bladder cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Anna Berczowska, Tadeusz Wiśniewski, Ryszard Sosnowski, Tadeusz Demkow, Janina Kamińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

7-14
Białka ostrej fazy - po 25 latach

Acute-phase proteins - after 25 years
Aleksander Koj Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

331-338
Adipocytokiny – białka o wielokierunkowym działaniu

Adipocytokines – proteins of multidirectional function
Anna Jasińska, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

309-315
Wybrane cytokiny hematopoetyczne jako markery nowotworów narządu rodnego

A selected hematopoietic cytokines as tumor markers of gynecological cancers
Katarzyna Kościuk, Sławomir Ławicki, Maciej Szmitkowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

447-453
Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?

Asthma, obesity and adipocytokines – do they have something in common?
Anna Jasińska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

313-322
Rola otyłości i stanu zapalnego w cukrzycy typu 2 – znane fakty, nowe kontrowersje

The role of obesity and inflammation in type 2 diabetes – known facts, new controversies
Katarzyna Bergmann, Kamil Olender, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

441-453
Twardzina układowa – etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie

Systemic sclerosis – etiopathogenesis, diagnostics, treatment
Kornelia Kuźnik-Trocha, Katarzyna Winsz-Szczotka, Katarzyna Komosińska-Vassev, Krystyna Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

59-68
Czynnik stymulujący kolonie makrofagowe (M-CSF) w monitorowaniu chorych operowanych z powodu raka jelita grubego

Macrophage - colony stimulating factor (-CSF) in monitoring of colorectal cancer patients after surgery
Magdalena Groblewska, Barbara Mroczko, Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Bogusław Kędra, Dorota Skrodzka, Sławomir Ławicki, Małgorzata Czygier, Andrzej Dąbrowski, Maciej Szmitkowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

129-137
Cytokiny hematopoetyczne jako markery nowotworowe raka piersi

Hematopoietic cytokines as tumor markers of breast cancer
Marta Łukaszewicz, Barbara Mroczko, Sławomir Ławicki, Maciej Szmitkowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

407-410
Rola fraktalkiny (FKN, CX3CL1) w patogenezie insulinooporności i cukrzycy typu 2

The role of fractalkine (FKN,CX3CL1) in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes
Katarzyna Bergmann Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

213-220
Ocena stężeń wybranych adipocytokin i białka C-reaktywnego (CRP) u chorych na astmę oskrzelową

Evaluation correlation between selected adipocytokines, C-reactive protein (CRP) and BMI in patients with bronchial asthma.
Anna Jasińska, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article