Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

57-62
Zależność nasilenia dyslipidemii u chorych na cukrzycę typu 2 od stopnia wyrównania cukrzycy

Intensification of dyslipidemia in patient with diabetes type 2 depended on diabetes control
Joanna Kamińska, Jolanta Czyżewska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Iwona Jakubowska, , Martyna Koper, Halina Kemona Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

403-409
Płytki krwi w cukrzycy typu 2

Platelets in type 2 diabetes mellitus
Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Halina Kemona Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

263-268
Pamięć metaboliczna” - epigenetyczne modyfikacje materiału jądrowego jako przyczyna powikłań cukrzycy

Metabolic memory – the epigenetic modifications of nuclear material responsible for complications in diabetes
Aldona Dembińska-Kieć Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

313-322
Rola otyłości i stanu zapalnego w cukrzycy typu 2 – znane fakty, nowe kontrowersje

The role of obesity and inflammation in type 2 diabetes – known facts, new controversies
Katarzyna Bergmann, Kamil Olender, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

483-488
Rola adiponektyny i czynnika martwicy nowotworów α (TNF α) w rozwoju insulinooporności u kobiet z cukrzycą ciążową

The role of adiponectin and TNF alpha (TNF α) in pathogenesis of insulin resistance in women with gestational diabetes
Lena Nowak, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Aneta Mańkowska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

7-23
Jakość analityczna samokontroli glikemii

Analytical quality od self-monitoring blood glucose
Bogdan Solnica Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

407-410
Rola fraktalkiny (FKN, CX3CL1) w patogenezie insulinooporności i cukrzycy typu 2

The role of fractalkine (FKN,CX3CL1) in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes
Katarzyna Bergmann Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

21-27
Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę

Valuation of the diabetics renal excretory functions, using estimated eGFR
Małgorzata Łukasik, Lidia Trząsowska, Marek Łobos, Rafał Mastalerz, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

61-64
Insulina degludec w leczeniu cukrzycy typu C

Insulin degludec in the treatment of type 2 diabetes
Łukasz Kaczyński, Bogdan Solnica Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

525-530
Wpływ glimepirydu na parametry hemostazy u chorych na cukrzycę typu 2

The effect of glimepiride on hemostatic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus
Anna Beata Sobol, Józef Drzewoski Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

213-220
Hiperglikacja białek wewnątrz i zewnątrzkomórkowych; marker czy aktywny element patomechanizmów cukrzycy

Hyperglycation of extra and intracellular proteins; marker or active element of diabetic pathomechanisms
Andrzej Szutowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

95-100
Porównanie wyników stężenia HbA1c uzyskanych za pomocą aparatu Quo-Test oraz analizatora Vitros 5,1 FS u dzieci z cukrzycą typu 1

Comparison of HbA1c results obtained by Quo-Test device and Vitros 5,1 FS analyzer in children with type 1 diabetes.
Patrycja Szybowska, Małgorzata Wilusz, Iwona Rogatko, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

37-44
Roztocze z rodzaju Demodex – charakterystyka, chorobotwórczość, diagnostyka

Demodex mites – characteristics, pathogenicity, diagnostics
Dominika Skonieczna, Paulina Sławianowska, Roland Wesołowski, Karolina Szewczyk-Golec Praca poglądowa • Review Article