Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

71-74
Lipokalina związana z żelatynazą neutrofili - nowy biomarker w diagnostyce chorób nerek

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a new biomarker in diagnosis of renal diseases
Magdalena Kuligowska-Prusińska, Magdalena Krintus, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

239-245
Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

The use of novel urine markers in diagnostics of early renal injury
Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Andrzej Konieczny, Monika Ryba, Ewa Zduńczyk, Zbigniew Hruby, Wojciech Witkiewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

389-393
Wielkość błędu systematycznego w ocenie GFR w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek u dzieci

The systematic error for estimated glomerular filtration rate (sGFR) in relation to chronic kidney disease stage in children
Jolanta Bugajska, Katarzyna Zachwieja, Joanna Berska, Monika Miklaszewska, Przemysław Korohoda, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

713-719
Wskaźniki uszkodzenia nerek w praktyce zakaźnej

Renal injury factors in practice of infection disease
Robert Kranc, Magdalena Rogalska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

17-22
Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami

Prognostic value of red cell volume distribution width in patients with stage 5 chronic kidney disease treated with maintenance dialysis
Elżbieta Chmiel, Beata Kuśnierz-Cabala, Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Małgorzata Mazur-Laskowska, Marek Kuźniewski, Jakub Kucharz, Barbara Maziarz, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

29-33
Wpływ wzorów (MDRD i CKD– EPI) do wyliczania eGFR, w klasyfikacji pacjentów do poszczególnych stadiów przewlekłej choroby nerek

The influence of eGFR calculation method on patients classification to different CKD stage
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article