Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

455-460
Spójność pomiarowa – cecha wyniku badania laboratoryjnego

Traceability – the feature of laboratory result
Jolanta Bursztyńska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

205-211
Badania laboratoryjne w diagnostyce neuroboreliozy

Laboratory diagnostics of neuroborreliosis
Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Halina Kemona Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

333-338
Dopalacze w prawie i laboratorium

Boosters in the law and the laboratory
Iwona Wrześniewska–Wal Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

153-158
Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi?

s it possibile to charge from insured patients for laboratory examinations that are being guaranteed benefits?
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

253-257
Badania laboratoryjne jako dowód w medycznym procesie sądowym

Laboratory tests as evidence in medical trial court
Iwona Wrześniewska-Wal Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

395-400
Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem ratunkowym na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Organizational and economic analysis of laboratory cooperation with emergency department on the example of the University Clinical Centre in Gdansk
Marlena Robakowska, Alicja Utracka, Andrzej Basiński, Gabriela Langner, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

669-677
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

427-434
Zastosowanie metody JEG do weryfikacji wyników badań w niewielkich laboratoriach

The application of JEG methods for results verification in small laboratories
Jerzy Maria Janecki, Maria Mantyka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

235-240
Ocena przydatności i optymalizacja panelu badań laboratoryjnych wykonywanych dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego

Evaluate the usefulness of and optimization of the panel of laboratory tests made for a hospital emergency department
Marlena Robakowska, Gabriela Langner, Alicja Utracka, Piotr Holajn, Piotr Popowski, Bogdan Solnica, Grzegorz Kasperski, Urszula Rychlik, Anna Skibowska-Bielińska, Andrzej Basiński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

329-332
Konsekwencje braku badania przeglądowego przeciwciał w czasie trwania ciąży - opis przypadku

Consequences of the absence of the antibodies screening during pregnancy - a case report
Brygida Beck Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

39-44
Zastosowanie „efektu skali” w ograniczaniu kosztów badań stanu równowagi kwasowo-zasadowej u pacjentów w trybie POCT

The use the economies of scale to reduce costs of POC acid-base balance testing
Marlena Robakowska, Alicja Utracka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

277-280
Odpowiedzialność karna i cywilna autoryzującego wynik badania laboratoryjnego

Criminal and civil liability of a person authorising results of laboratory tests
Mariola Kowalska, Krzysztof Bobiński, Gabriela Iwona Helak, Aleksandra Czerw Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

121-128
Diagnostyka choroby Gravesa i Basedowa – badania laboratoryjne oraz możliwe trudności interpretacyjne

Diagnosis of Graves’ disease – laboratory tests and possible difficulties in interpretation
Agata Maria Kalicka Praca poglądowa • Review Article