Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

371-378
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne wynikające z występowania wyników fałszywie dodatnich bądź fałszywie ujemnych w teście przesiewowym

Correlation between anty-HCV and HCV-RNA tests. Interpretative problems arising from the occurrence of false positive or false negative results in screening tests
Agnieszka Wierzbicka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

263-266
Trudności interpretacyjne wyników oznaczeń przeciwciał anty HCV w surowicy – doświadczenie laboratorium

Difficulties in interpretation of HCV antibodies results in serum samples – laboratory experience
Urszula Błazucka, Grażyna Dulny, Barbara Serafińska, Dagna Bobilewicz, Marta Faryna Praca oryginalna • Original Article