Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

65-74
Wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne u chorych na raka szyjki macicy z anemią

Chosen haematological and biochemical indicators in cervical cancer patients with anemia
Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Beata Kala, Jerzy Jakubowicz, Kazimierz Karolewski, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

295-301
Hepcydyna - współczesny stan wiedzy

Hepcidin - modern state of knowledge
Magdalena Rogalska, Robert Flisiak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

321-330
Zmiany profilu glikozylacji transferyny u chorych w okresie schyłkowej niewydolności nerek leczonych powtarzaną hemodializą

Changes of the profile of transferrin glycosylation in patients with end-stage renal disease treated with maintenance hemodialysis
Dorota Formanowicz, Irena Pietrzak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

17-22
Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami

Prognostic value of red cell volume distribution width in patients with stage 5 chronic kidney disease treated with maintenance dialysis
Elżbieta Chmiel, Beata Kuśnierz-Cabala, Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Małgorzata Mazur-Laskowska, Marek Kuźniewski, Jakub Kucharz, Barbara Maziarz, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article