Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

107-111
Prealbumina w ocenie powikłań u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami

Serum prealbumin and complications prediction of hemodialised patients with end-stage chronic renal disease
Anna Jeznach-Steinhagen, Dagna Bobilewicz, Robert Słotwiński, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Paweł Kulicki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

223-233
Albumina modyfikowana niedokrwieniem i test wiązania kobaltu przez albuminę - charakterystyka nowych terminów w diagnostyce biochemicznej niedokrwienia mięśnia sercowego

Ischemia modified albumin and albumin cobalt binding test - characteristics of the new terms in the biochemical diagnosis of myocardial ischemia
Waldemar Myszka, Ewa Wysocka, Lech Torliński Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

293-298
Nowy wskaźnik stanu zapalnego w ocenie rokowania chorych na drobnokomórkowego raka płuca

A new inflammation index in the assessment of prognosis of small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Artur Sokalski, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

307-310
Modyfikowana niedokrwieniem albumina po planowanych zabiegach angioplastyki wieńcowej

Ischaemia modified albumin after elective percutaneous coronary intervention
Grażyna Sygitowicz, Sławomir Białek, Małgorzata Wrzosek, Jerzy Pręgowski, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article