Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

177-179
Aktywność i stężenie katepsyny D osocza i surowicy krwi – doniesienie wstępne

Activity and concentration of cathepsin D in the blood plasma and serum – a preliminary report
Marta Siergiejuk, Michał Chlabicz, Marek Gacko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

291-293
Oznaczanie aktywności katepsyny A i katepsyny D w pełnych homogenatach tkankowych – doniesienie wstępne

Activity and concentration of cathepsin A and cathepsin D in the blood plasma and serum – initial report
Marta Siergiejuk, Michał Chlabicz, Marek Gacko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

431-438
Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów

Diagnostics and assessment of rheumatoid arthritis activity
Agnieszka Jura-Półtorak, Krystyna Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

171-173
Biologiczna aktywność w zastosowaniu do badań płynów fizjologicznych

Edward Chromiak Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

337-346
Aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę (ACE) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako marker aktywności sarkoidozy

Bronchoalveolar lavage angiotensing converting enzyme (ACE) as a marker of sarcoidosis activity
Tadeusz M. Zielonka, Aleksandra Safianowska, Andrzej Dąbrowski, Kazimierz A. Wardyn, Elżbieta Wałatys-Rode Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

275-282
Metody oznaczania aktywności i stężenia katepsyny D

Methods of cathepsin D activity and concentration determination
Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Anna Worowska, Artur Greczaniuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

331-340
Apoptoza oraz aktywność ERK i JNK w leukocytach chorych z ostrą białaczką szpikową

Apoptosis and the activity of ERK and JNK in leukocytes of patients with acute myeloblastic leukemia
Małgorzata Rusak, Joanna Osada, Małgorzata Hołub, Milena Dąbrowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

85-101
Aktywność N-acetylo-β-heksozoaminidazy i jej izoenzymów w treści dwunastniczej i surowicy krwi chorych z giardiazą

Activity of N-acetyl-β-glucosaminidase in duodenal aspirates and serum of patients with Giardia lamblia
Alicja Gabrylewska, Małgorzata Knaś, Danuta Dudzik, Krzysztof Zwierz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

107-114
Ocena wydajności różnych metod izolacji wybranych pochodnych benzodiazepiny z krwi pełnej i surowicy krwi ludzkiej oraz zjawisko ich reaktywności w metodzie immunoenzymatycznej

Efficiency evaluation of extraction methods of selected benzodiazepine derivatives from human serum and whole blood and the reactivity phenomenon in immunoassay for benzodiazepines
Barbara Potocka-Banaś, Teresa Dembińska, Krzysztof Borowiak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

257-262
Aktywność fizyczna a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych i w zaawansowanym wieku Polek

Physical activity and cardiovascular disease risk factors in the population of young and elderly Polish women
Alicja Brożek, Alicja Płóciniczak, Kalina Maćkowiak, Marcin Nowicki, Anna Blacha, Miłosława Zowczak-Drabarczyk Praca oryginalna • Original Article