Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)
2009 / 45 / 2
155-162
Jednostki układu SI i ich zastosowanie w medycynie laboratoryjnej

Units of SI system and their usage in laboratory medicine
Urszula Wendt, Alicja Polek, Krzysztof Łangowski, Jerzy Rogulski Praca poglądowa • Review Article
2011 / 47 / 1
59-62
Znaczenie programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w Medycynie Laboratoryjnej

The Importance of the External Quality Assessment Schemes in Laboratory Medicine
Gabriela Bednarczuk, Agnieszka Ćwiklińska, Aleksandra Fijałkowska, Małgorzata Wróblewska, Jerzy Rogulski Kontrola jakości • Quality control
2008 / 44 / 3
413-419
Akredytacja w Polsce i na świecie

Accreditation in Poland and in the world
Halina Kutaj-Wąsikowska, Marek Labon, Barbara Kutryba, Jerzy Hennig Praca poglądowa • Review Article