Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

155-162
Jednostki układu SI i ich zastosowanie w medycynie laboratoryjnej

Units of SI system and their usage in laboratory medicine
Urszula Wendt, Alicja Polek, Krzysztof Łangowski, Jerzy Rogulski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

409-417
Identyfikacja drobnoustrojów – porównanie metody biochemicznej i spektrometrii masowej

Identification of microorganisms – comparision of biochemical and mass spectrometry method
Justyna Azarko, Urszula Wendt Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

187-197
Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Quality assurance and quality control of microbiology culture media in medical laboratory
Marzena Strzyż, Urszula Wendt Praca poglądowa • Review Article