Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

7-15
Problemy standaryzacji i kalibracji metod immunochemicznych

Standardization and calibration of immunochemistry methods – current problems
Krystyna Sztefko Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

403-408
Wpływ stosowania leków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej na gospodarkę lipidową, podstawowe parametry wątrobowe i koagulologiczne

The effect of contraceptives and hormone replacement therapy on lipid metabolism, the basic parameters of liver and coagulation
Ewa Małolepsza, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

455-460
Spójność pomiarowa – cecha wyniku badania laboratoryjnego

Traceability – the feature of laboratory result
Jolanta Bursztyńska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

225-231
Porównanie wyników oznaczeń wolnej podjednostki ß ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (fßHCG) i ciążowego białka osoczowego A (PAPP-A) uzyskanych przy zastosowaniu dwóch technologii pomiarowych:TRACE i ECLIA

The results comparison of free subunit of human chorionic gonadotropin (fßHCG) and pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) in two immunochemistry assays;TRACE and ECLIA
Grzegorz Adam Kłoss, Bożena Maj, Krzysztof Łukaszuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

211-215
Badanie podatności frakcji LDL osocza człowieka na utlenienie w warunkach in vitro

In vitro study on the oxidative susceptibility of human plasma LDL
Małgorzata Gawlik, Ewelina Czapla, Maciej Gawlik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

355-360
Diagnostyka płynotoku z nosa

Diagnosis of cerebrospinal rhinorrhea
Maria Mantur, Anna Sidorska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

495-501
Kliniczna użyteczność surowiczej zewnątrzkomórkowej domeny receptora HER2 (ECDHER2) w raku piersi

Clinical utility of serum extracellular domain of the HER2 receptor (ECDHER2) in breat cancer
Ewa Kopczyńska, Tomasz Tyrakowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

5-14
Zmiany wybranych parametrów hemostazy podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych u młodych kobiet; badania wstępne

Changes in some hemostatic variables during oral contraceptive use in young women; a pilot study
Maria Jastrzębska, Paulina Wajda, Kornel Chełstowski, Elżbieta Byra, Elżbieta Sowińska-Przepiera Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

213-220
Hiperglikacja białek wewnątrz i zewnątrzkomórkowych; marker czy aktywny element patomechanizmów cukrzycy

Hyperglycation of extra and intracellular proteins; marker or active element of diabetic pathomechanisms
Andrzej Szutowicz Praca poglądowa • Review Article