Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

49-55
Predykcyjna wartość oznaczeń CYFRA 21-1, SCC-Ag, CEA i LDH we wczesnych stopniach zaawansowania chorych na płaskonabłonkowego raka płuca

Predictive value of CYFRA 21-1, CEA, SCC-Ag and LDH in early stages of squamous cell lung cancer
Ewa Wójcik, Jan Kanty Kulpa, Leszek Kołodziejski, Piotr Skotnicki, Marek Mizianty Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

179-183
Użyteczność diagnostyczna oznaczeń SCC-Ag, Cyfra 21-1, MonoTotal oraz wybranych białek ostrej fazy u chorych na nowotwory głowy i szyi

Diagnostic usefulness of SCC-Ag, Cyfra 21-1, MonoTotal, and selected acute phase proteins in head and neck cancer patients
Zofia Stasik, Ewa Wójcik, Anna Mucha-Małecka Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

147-154
Porównania testów: ARCHITECT SCC i COBAS SCC

The comparison of Architect SCC and cobas SCC tests
Ewa Wójcik, Krzysztof Reinfuss, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan K. Kulpa Praca oryginalna • Original Article