Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

161-170
Badanie nasienia – metoda manualna. Standardy według wytycznych WHO z 2010 r. opracowane przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko–Diagnostycznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) z udziałem przedstawicieli PTDL

Semen analysis - the manual method. Standards according to WHO guidelines from 2010, prepared by the Commission for the Medical-Diagnostic Consensus of the Polish Society of Andrology (PTA) with representatives of the (PTDL)
Leszek Bergier, Szymon Bakalczuk, Stanisław Frącki, Katarzyna Marchlewska, Małgorzata Piasecka, Grażyna Taszarek-Hauke, Renata Walczak-Jędrzejowska, Jadwiga Wojtasik, Ewa Zagocka Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

71-78
Związek między astenozoospermią a wybranymi parametrami makroskopowymi, mikroskopowymi i biochemicznymi nasienia

Relationship between asthenozoospermia and selected macroscopic, microscopic and biochemical semen parameters
Anna Świerczyńska-Ciepłucha, Katarzyna Marchlewska, Renata Walczak-Jędrzejowska, Eliza Filipiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 4

277-286
Wpływ wybranych parametrów stylu życia na liczbę plemników u mężczyzn z niepłodnych par

Influence of selected lifestyle parameters on sperm count in men from infertile couples
Marta Erkiert-Kusiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Renata Walczak-Jędrzejowska, Katarzyna Marchlewska Praca oryginalna • Original Article