Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

27-34
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO 2008

Polish National External Quality Assesment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2008
Elżbieta Stefaniuk, Patrycja Ronkiewicz, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Janusz Fiett, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

81-86
GRP/ProGRP – nowy marker nowotworowy

GRP/ProGRP – new tumor marker
Ewa Wójcik, Jan Kanty Kulpa Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

213-218
Układ IGF u chorych z rakiem jelita grubego przed zabiegiem i w okresie jednego roku obserwacji w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) i progresji choroby

IGF system in colon cancer patients before surgery and during one year follow up: relation to body mass index (BMI) and disease progression
Krystyna Sztefko, Agnieszka Małek, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Przemysław Tomasik, Piotr Richter Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

231-236
Zmiany w profilu lipidowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i makroglobulinemią Waldenströma

Changes in lipid profile in patients with multiple myeloma and Waldenström’s macroglobulinemia
Dagna Bobilewicz, Magdalena Specjalska, Ewelina Kumin, Alicja Kendziorek, Hanna Zborowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

241-245
Jaka jest przydatność diagnostyczna oznaczeń prokalcytoniny u chorych z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?

How looks diagnostics usefulness of procalcitonin serum determination in patients with suspected acute appendicitis?
Beata Kuśnierz-Cabala, Ryszard Anielski, Krystyna Szafraniec, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

293-300
Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (sVEGFR-2) u kobiet chorych na raka piersi

Estimation of soluble receptor of vascular endothelial growth factor (sVEGFR-2) concentration in patients with breast cancer
Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński, Małgorzata Janiszczak, Sylwia Grodecka-Gazdecka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

325-331
Molekularne metody diagnostyki mikrobiologicznej

Molecular methods in microbiological diagnostics
Katarzyna Kondak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

7-14
Białka ostrej fazy - po 25 latach

Acute-phase proteins - after 25 years
Aleksander Koj Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

41-52
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2009

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2009
Elżbieta Stefaniuk, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Patrycja Ronkiewicz, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

53-56
Przyrost masy ciała i biochemiczne parametry zespołu metabolicznego u kobiet w wieku 50-60 lat

Weight gain and biochemical parameters of metabolic syndrome in women aged 50-60 years
Anna Stefańska, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Beata Błaszkiewicz, Irena Ponikowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

57-62
Zależność nasilenia dyslipidemii u chorych na cukrzycę typu 2 od stopnia wyrównania cukrzycy

Intensification of dyslipidemia in patient with diabetes type 2 depended on diabetes control
Joanna Kamińska, Jolanta Czyżewska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Iwona Jakubowska, , Martyna Koper, Halina Kemona Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

71-74
Lipokalina związana z żelatynazą neutrofili - nowy biomarker w diagnostyce chorób nerek

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a new biomarker in diagnosis of renal diseases
Magdalena Kuligowska-Prusińska, Magdalena Krintus, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

75-79
Witamina D i jej rola w chorobach sercowo-naczyniowych

Vitamin D and its role in cardiovascular disease
Firaas Camil, Karolina Rogal, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

87-88
Włóknienie wątroby – laboratoryjna alternatywa dla biopsji

Andrzej Marszałek Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

299-305
MMP-9, TIMP-1 i VEGF u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

MMP-9, TIMP-1 and VEGF in small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Jadwiga Tarapacz, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

325-329
Parametry morfologiczne i czynnościowe płytek krwi noworodków i osób dorosłych

Morphological and functional parameters of blood platelets in newborns and adults
Alicja Wasiluk, Elwira Agata Jasińska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

371-378
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne wynikające z występowania wyników fałszywie dodatnich bądź fałszywie ujemnych w teście przesiewowym

Correlation between anty-HCV and HCV-RNA tests. Interpretative problems arising from the occurrence of false positive or false negative results in screening tests
Agnieszka Wierzbicka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

383-389
Użyteczność aparatu CellaVision™DM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych

Usefulness of CellaVision™DM8 for evaluation of the white blood cell differential in cancer patients
Barbara Masłyk, Regina Deja, Joanna Gliwińska, Zofia Kołosza, Elżbieta Nowara Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

391-393
Porównanie metod immunologicznych EMIT i CMIA – oznaczanie stężenia tacrolimusu we krwi pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby. Doniesienie wstępne

Immunologic method CMIA and EMIT comparison – Tacrolimus concentration measurement in blood of patients after liver or kidney transplantation. Preliminary report
Irena Bartłomiejczyk, Agnieszka Wirkowska, Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Marzena Garlińska, Kamila Gala, Leszek Pączek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

421-427
Analiza przychodów, kosztów, zatrudnienia i obciążenia pracą w laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

A analysis of revenues, costs, employment and workload in laboratories of University Clinical Centre
Marlena Robakowska, Ewa Książek-Bator, Zenon Jakubowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

7-15
Problemy standaryzacji i kalibracji metod immunochemicznych

Standardization and calibration of immunochemistry methods – current problems
Krystyna Sztefko Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

31-38
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2010 – identyfikacja i lekowrażliwość pałeczek Enterobacteriaceae

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics - POLMICRO 2010 – identification and microbial susceptibility Enterobacteriaceae
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Beata Chmylak, Anna Baraniak, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

51-57
Przekaz elektroniczny kierunkiem rozwoju programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych COBJwDL

Electronic date transfer as trend of development for Interlaboratory Programme Surveys organized by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

69-75
Walidacja analityczna wybranych metod stosowanych w ocenie przecieku matczyno-płodowego

Quantification of feto-maternal hemorrhage: the validation of methods of choice
Agnieszka Sapa, Andrzej Janus Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

219-222
Zastosowania kliniczne oznaczania biomarkerów przebudowy kości. Nowe zalecenia Grupy Roboczej Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy - Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej ds. Standaryzacji w zakresie Markerów Przebudowy Kości

Clinical utility of bone turnover markers. New recommendations of the International Osteoporosis Foundation- International Federation of Clinical Chemistry Working Group on Standardization of bone turnover markers
Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Wiesław Nowacki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

275-284
CYFRA 21-1 – ocena metod oznaczeń

CYFRA 21-1 – comparison of determination methods
Ewa Wójcik, Krystyna Sobolewska, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

285-290
Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej jako wskaźnika wyrównania metabolicznego cukrzycy u dzieci i młodzieży

Usefulness of glycated hemoglobin determination as an index of metabolic adjustment diabetic in children and teenagers
Bożena Echolc, Przemysława Jarosz-Chobot, Bogdan Mazur Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

295-299
Reakcja hemoglobiny i haptoglobiny z peptydami Aβ i fibrylami amyloidowymi

Interaction of hemoglobin and haptoglobin with Aβ peptides and amyloid fibrils
Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

397-402
Ocena zachowania się stężeń markerów obrotu kostnego: osteokalcyny, PINP i β-CTx u chorych na raka piersi, płuca i prostaty

Evaluation of bone markers: osteocalcin, PINP and β-CTx in patients with breast, lung and prostate cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Tadeusz Pieńkowski, Anna Janowicz-Żebrowska, Wiesław Lasota, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Janina Kamińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

403-408
Wpływ stosowania leków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej na gospodarkę lipidową, podstawowe parametry wątrobowe i koagulologiczne

The effect of contraceptives and hormone replacement therapy on lipid metabolism, the basic parameters of liver and coagulation
Ewa Małolepsza, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

409-417
Identyfikacja drobnoustrojów – porównanie metody biochemicznej i spektrometrii masowej

Identification of microorganisms – comparision of biochemical and mass spectrometry method
Justyna Azarko, Urszula Wendt Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

431-438
Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów

Diagnostics and assessment of rheumatoid arthritis activity
Agnieszka Jura-Półtorak, Krystyna Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

439-446
Postępy we współczesnej diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy

Progress in contemporary tuberculosis laboratory diagnostics
Joanna Pendzich, Wanda Maksymowicz-Mazur, Jerzy Kozielski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

447-453
Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?

Asthma, obesity and adipocytokines – do they have something in common?
Anna Jasińska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

455-460
Spójność pomiarowa – cecha wyniku badania laboratoryjnego

Traceability – the feature of laboratory result
Jolanta Bursztyńska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

7-17
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2011 – zmiana rekomendacji oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z amerykańskich na europejskie – problemy i sukcesy

Polish National External Quality Assesment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2011 - the change of antimicrobial susceptibility testing recommendations from U.S. to Europe Guidelines - problems and successes
Elżbieta Stefaniuk, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Anna Baraniak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

33-39
Ocena nasilenia hemolizy we wczesnym okresie po operacjach kardiochirurgicznych: porównanie trzech metod

Evaluation of hemolysis after cardiovascular surgery in the early postoperative period: comparison of three methods
Tadeusz Góralczyk, Maciej Bochenek, Zbigniew Samitowski, Piotr Przybyłowski, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski, Anetta Undas Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

51-55
Oznaczanie hemoglobiny glikowanej HbA1c w suchej kropli krwi – doniesienie wstępne

Measurement of glycated hemoglobin HbA1c in dried blood spot – preliminary report
Joanna Urbaniak, Mieczysław Woźniak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

77-86
Dobro pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego

Patient well-being in practicing a laboratory diagnostician profession
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

87-93
Problem zgody pacjenta na zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej

Problem connected with the patient’s agreement to carry out laboratory diagnostics’ procedures and activities
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

163-166
Nieprawidłowości laboratoryjne związane z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych – od przedłużonego czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji po obniżony poziom czynnika VIII: opis przypadku

Laboratory abnormalities associated with the presence of antiphospholipid antibodies - from prolonged activated partial thromboplastin time to low factor VIII: a case report
Tadeusz Góralczyk, Rado Janczy, Teresa Iwaniec, Anetta Undas Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

167-171
GFR wyliczone w oparciu o stężenie cystatyny u pacjentów z granicznymi wartościami eGFR MDRD

GFR based on serum cystatin level calculated in patients with borderline eGFR MDRD
Magdalena Araźna, Marta Faryna, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

187-197
Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Quality assurance and quality control of microbiology culture media in medical laboratory
Marzena Strzyż, Urszula Wendt Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

199-203
Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych wątroby i dróg żółciowych

Diagnostics of autoimmune diseases of liver and bile ducts
Marcin Komorowski, Joanna Cielecka-Kuszyk, Kazimierz Madaliński Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

205-211
Badania laboratoryjne w diagnostyce neuroboreliozy

Laboratory diagnostics of neuroborreliosis
Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Halina Kemona Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

219-227
Tajemnica zawodowa diagnosty laboratoryjnego

Professional secret of a laboratory diagnostician
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

271-277
Polimorfizm rs20455 genu KIF6 jako genetyczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej: przegląd systematyczny

KIF6 rs20455 polymorphism as a genetic risk factor of coronary heart disease: a systematic review
Łukasz Pera, Sławomir Białek, Grażyna Sygitowicz, Andrzej Marszałek, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

287-293
Rola ciążowego białka osoczowego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi przed leczeniem − doniesienie wstępne

The serum concentrations of Pregnancy-Associated Plasma Protein-A in patients with acute coronary syndromes before treatment − an observational study
Agnieszka M.Tycińska, Anna Lisowska, Robert Sawicki, Barbara Mroczko, Ewa Waszkiewicz, Tomasz Hirnle, Milena Dąbrowska, Włodzimierz J.Musiał, Bożena Sobkowicz, Maciej Szmitkowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

303-311
Hemoglobina glikowana – problemy analityczne

Glycated hemoglobin – analytical problems
Krystyna Sztefko Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

313-322
Rola otyłości i stanu zapalnego w cukrzycy typu 2 – znane fakty, nowe kontrowersje

The role of obesity and inflammation in type 2 diabetes – known facts, new controversies
Katarzyna Bergmann, Kamil Olender, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

379-385
ProGRP, VEGF i CRP w ocenie rokowania chorych na drobnokomórkowego raka płuca

ProGRP, VEGF and CRP in assessment of small cell lung cancer patients prognosis
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

399-404
Biochemiczne markery przebudowy kości, aktywności płytki wzrostowej i syntezy kolagenu typu III u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera i zespołem Pradera-Williego leczonych hormonem wzrostu

Biochemical markers of bone metabolism, growth plate activity and type III collagen synthesis in children with growth hormone deficiency, Turner syndrome and Prader-Willi syndrome treated with growth hormone
Maciej Jaworski, Maria Ginalska-Malinowska, Elżbieta Karczmarewicz, Edyta Kryśkiewicz, Paweł Płudowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

5-8
Konieczność potwierdzania dodatnich wyników badań w kierunku Mycoplasma hominis uzyskanych testem Mycoplasma ist 2

The need to verify of positive Mycoplasma hominis results obtained using the Mycoplasma ist2 tests
Małgorzata Biernat-Sudolska, Danuta Rojek-Zakrzewska, Barbara Zawilińska, Magdalena Kosz-Vnenchak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

17-24
Biegłość laboratoriów mikrobiologicznych w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów – POLMICRO 2012

Proficiency of microbiology laboratories in the determination of pathogens antimicrobial susceptibility - POLMICRO 2012
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Beata Chmylak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

53-57
Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Medical laboratory’s personnel towards conversion of independent public healthcare centre into joint-stock company
Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

65-70
Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Laboratory diagnostics of HCV infections Polish Guidelines 2012/2013
Kazimierz Madaliński, Robert Flisiak, Waldemar Halota, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Grabarczyk, Bogdan Solnica, Bogdan Mazur, Elżbieta Puacz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

103-106
Wpływ długotrwałej hiperglikemii na liczbę leukocytów krwi obwodowej – doniesienie wstępne

Effect of long-term hyperglycemia on the white blood cell count in peripheral blood - a preliminary report
Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Ewa Małolepsza, Anna Kołaczek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

113-117
Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

The possibility of automating the determination of erythrocyte sedimentation rate in the laboratory routine
Beata Rojecka, Agnieszka Wiśniewska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

145-152
Niedobór antytrombiny – problemy diagnostyki laboratoryjnej

Antithrombin deficiency – diagnostic difficulties
Magdalena Szymańska, Ewa Wypasek, Anetta Undas Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

153-158
Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi?

s it possibile to charge from insured patients for laboratory examinations that are being guaranteed benefits?
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

233-238
Zasady diagnostyki molekularnej w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera

Principle of Pelizaeus-Merzbacher disease molecular diagnostic
Dorota Hoffman-Zacharska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

239-245
Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

The use of novel urine markers in diagnostics of early renal injury
Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Andrzej Konieczny, Monika Ryba, Ewa Zduńczyk, Zbigniew Hruby, Wojciech Witkiewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

259-262
Choroby układu sercowo-naczyniowego a zapalenie przyzębia - problem pacjentów czy lekarzy?

Cardiovascular disaeases and periodontitis - problem of patients or doctors?
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Monika Rychlik Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

49-58
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2007

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics - POLMICRO 2007.
Elżbieta Stefaniuk, Janusz Fiett, Elżbieta Żurek, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

69-78
Ocena przydatności aparatu Sedi 15 TM do oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych

Assessment of the Sedi 15 TM usability for determination of erythrocyte sedimentation rate
Barbara Masłyk, Zofia Kołosza, Rafał Suwiński, Wiesława Bartnik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

85-94
Przegląd metod oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi

Determination of glycated hemoglobin (HbA1c) in the blood - review of methods
Kinga Rośniak-Bąk, Mirosława Pietruczuk, Marek Paradowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

95-99
Naciekający rak zrazikowy piersi - wybrane cechy w badaniach immunohistochemicznych i cytometrycznych

Invasive lobular carcinoma of the breast - the analysis of selected immunohistochemical and cytometric features reviev of the literature
Janusz Ryś, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

109-114
Wartość predykcyjna badania bakteryjnej mikroflory pochwy w odniesieniu do diagnostyki zakażenia Chlamydia trachomatis

Predictive value of examination of the bacterial vaginal microflora in relation to diagnostics of Chlamydia trachomatis
Jadwiga Witalis, Barbara Zawilińska, Ewa Daszkiewicz, Maria Gruszka, Małgorzata Koprynia, Janina Turek, Barbara Wójcik-Stojek Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

129-169
Projekt programu systemu zapewnienia jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych

Zygmunt Kopczyński Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

197-210
Uwagi o kontroli laboratoryjnej wewnętrznej

Comments about statistical quality control
Barbara Kortas-Stempak, Tadeusz Badzio Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

225-230
Alkohol etylowy - wybrane problemy kliniczne i diagnostyczne

Ethyl alcohol - selected clinical and analytical problem
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

305-315
Ocena użyteczności klinicznej immunoenzymatycznego ilościowego testu ELISA nowej generacji do rozpoznawania zakażeń Helicobacter pylori

Assessment of the clinical feasibility of the new generation immunoenzymatic quantitative Elisa assay for diagnosing Helicobacter pylori infections
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Kamila Olszowiec, Agnieszka Stępień, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

317-324
Alergenowo swoiste przeciwciała klasy IgE u dzieci z regionów wiejskich i miejskich w różnych grupach wiekowych

Specific immunoglobulin E levels in children of different age and residence
Marcin Surmiak, Barbara Klich, Przemysław J.Tomasik, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

325-336
Ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji z wykorzystaniem techniki suchej fazy

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination obtain second- and third-generation methods with the use of assay in dry phase
Natalia Kośiuk, Marlena Miler, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

371-378
Helicobacter pylori: cechy biochemiczne i patogenne bakterii oraz metody rozpoznawania zakażeń

Helicobacter pylori: biochemical and pathogenic characteristics of the bacteria and methods for diagnosing the infection
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Marek Paradowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

401-412
Transplantacja hematopoetycznych komórek w chorobach krwi - znaczenie liczby przeszczepianych komórek

Hematopoietic stem cell transplantation - correlation of hematologic recovery with number of transplanted cells
Maria Kozłowska-Skrzypczak, Mieczysław Komarnicki Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

431-438
Szacunkowe przesączanie kłębuszkowe (eGFR) a klirens kreatyniny

Estimated glomerular filtration rate (eGFR) versus creatinine clearance
Marta Faryna, Dagna Bobilewicz, Marta Jabłońska, Hanna Zborowska, Aleksandra Frunze Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

483-488
Rola adiponektyny i czynnika martwicy nowotworów α (TNF α) w rozwoju insulinooporności u kobiet z cukrzycą ciążową

The role of adiponectin and TNF alpha (TNF α) in pathogenesis of insulin resistance in women with gestational diabetes
Lena Nowak, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Aneta Mańkowska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

513-520
Diagnostyka zakażeń Helicobacter pylori

Diagnostic of Helicobacter pylori infection
Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

55-67
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2006

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostic - POLMICRO 2006
Elżbieta Stefaniuk, Beata Chmylak, Elżbieta Żurek, Janusz Fiett, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

69-87
Wpływ warunków pobierania i przechowywania materiału oraz izolacji DNA na wyniki wykrywania genów płodu w osoczu kobiet ciężarnych w celu nieinwazyjnych badań prenatalnych

The influence of methods of material collection and storage and DNA isolation on detecion of fetal genes in maternal plasma in noninvasive prenatal diagnostics
Agnieszka Orzińska, Katarzyna Guz, Kamila Gala, Ewa Brojer Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

101-115
Próba określenia algorytmu diagnostycznego do wykrywania niedoborów czynników krzepnięcia

An attempt at determining a diagnostic algorithm for the detection of coagulation hereditary factor disorders
Katarzyna Rothkegel, Teresa Kurzawa, Andrzej Wiczkowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

365-368
Ocena przydatności oznaczania całej cząsteczki parathormonu (1-84 PTH) w surowicy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami

Assessment of clinical utility of the whole parathyroid assay (1-84 PTH) in patients with end stage renal disease on maintenance dialysis
Jerzy Przedlacki, Barbara Serafińska, Paweł Żebrowski, Ewa Wojtaszek, Mariusz Mieczkowski, Monika Staszków, Małgorzata Kościelska, Agnieszka Grzejszczak, Magdalena Dylewska, Magdalena Sawicka, Janusz Sierdziński, Dagna Bobilewicz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

369-375
Wartość prognostyczna wskaźnika PNI u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Prognostic nutritional index utility in small lung cancer patients
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Beata Sas-Korczyńska, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

389-393
Wielkość błędu systematycznego w ocenie GFR w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek u dzieci

The systematic error for estimated glomerular filtration rate (sGFR) in relation to chronic kidney disease stage in children
Jolanta Bugajska, Katarzyna Zachwieja, Joanna Berska, Monika Miklaszewska, Przemysław Korohoda, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

401-405
Ocena ekspresji mRNA transformującego czynnika wzrostu beta1 (TGF-beta1) i jego receptorów w leukocytach krwi obwodowej u pracowników obsługujących aparaturę RTG

The valuation of expression extent of transforming growth (TGF-beta1) and its receptors in peripheral blood leucocytes at workers operating X-ray equipment
Michał Żerdziński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

213-221
Wielkie laboratoria komercyjne. Problem kontrahentów

Great commercial laboratories. The problem of co-partners
Jerzy Maria Janecki, Tadeusz Górlaczyk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

331-340
Apoptoza oraz aktywność ERK i JNK w leukocytach chorych z ostrą białaczką szpikową

Apoptosis and the activity of ERK and JNK in leukocytes of patients with acute myeloblastic leukemia
Małgorzata Rusak, Joanna Osada, Małgorzata Hołub, Milena Dąbrowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

647-655
Rak trzonu macicy - problem diagnostyczny i terapeutyczny

Endometrial cancer - diagnostic and therapeutic problem
Kazimierz Karolewski Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

679-694
Analizator immunochemiczny Cobas e411

Cobas e411 - immunochemical analyzer
Ewa Wójcik, Jan Kulpa, Ewa Misiak, Tomasz Kucharski, Trackner Silke Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

695-706
Udział wybranych wskaźników angiogenezy w patogenezie choroby nowotworowej

The role of some growth factors in the pathogenesis neoplasm
Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

713-719
Wskaźniki uszkodzenia nerek w praktyce zakaźnej

Renal injury factors in practice of infection disease
Robert Kranc, Magdalena Rogalska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

15-19
Wpływ palenia tytoniu na wybrane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u młodych mężczyzn

The impact of tabacco smoking on the selected cardiovascular risk factors in young men
Kalina Maćkowiak, Marcin Nowicki, Alicja Brożek, Anna Blacha, Ewa Wysocka, Lech Torliński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

37-44
Wyniki Ogólnopolskiego Zewnątrzlaboratoryjnego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2013

Results of Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics POLMICRO 2013
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Beata Chmylak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

147-152
Odbicie starości i starzenia się w wynikach badania poziomu czterech analitów we krwi - badanie wieloośrodkowe

Age and ageing reflected in four blood biochemical results - a multicenter study
Jerzy Maria Janecki, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

153-158
Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych

Clinical application of proteomics in the diagnosis of selected lymphoproliferative diseases
Wiesława Nahaczewska, Iwona Urbanowicz, Jolanta Stacherzak-Pawlik, Mieczysław Woźniak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

7-14
Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna mięsaków tkanek miękkich

Imaging and laboratory diagnostics soft tissue sarcomas
Paweł Dymek Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

45-62
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2005

Polish International External Quality Assessment Scheme - POLMICRO 2005
Elżbieta Stefaniuk, Elżbieta Żurek, Beata Chmylak, Janusz Fiett, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

103-109
Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania

Differences of susceptibility to metronidazole in clinical isolates of Helicobacter pylori strains in relation to detection methods
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

125-136
Pomiar generacji trombiny - problemy metodyczne i znaczenie diagnostyczne

Measurement of thrombin generation - methodology problems and diagnostic usefulness
Jadwiga Para, Rafał Krasiński, Barbara Kostka Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

161-174
Wybrane wskaźniki składu ustroju i biochemiczne wykładniki kacheksji u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Selected body composition elements and biochemical parameters of the nutrition status and inflammation in patients with small cell lung cancer
Ewa Wójcik, Beata Sas-Korczyńska, Zofia Stasik, Paweł Dymek, Jan Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

189-196
Młodzież a środki narkotyczne w świetle wyników własnych badań prowadzonych w Szczecinie w latach 1998-2003

Teenager drug abusers problem exspressed own examination data from 1998-2003 years
Barbara Potocka-Banaś, Tomasz Janus, Krzysztof Borowiak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

223-233
Albumina modyfikowana niedokrwieniem i test wiązania kobaltu przez albuminę - charakterystyka nowych terminów w diagnostyce biochemicznej niedokrwienia mięśnia sercowego

Ischemia modified albumin and albumin cobalt binding test - characteristics of the new terms in the biochemical diagnosis of myocardial ischemia
Waldemar Myszka, Ewa Wysocka, Lech Torliński Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

235-242
Pseudotrombocytopenia - "choroba laboratoryjna"

Pseudothrombocytopenia - "laboratory disease"
Janusz Żak, Edwina Kasprzycka, Karol Ratomski, Jolanta Wysocka Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

293-298
Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u kobiet z zespołem policystycznych jajników

Lymphocytes subset in peripherial blood in women with polycystic ovary syndrome
Bożena Echolc, Wanda Foltyn, Bogdan Mazur, Beata Kos-Kudla, Janusz Strzelczyk, Magdalena Lodwich Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

343-353
Gonadotropina kosmówkowa - trudności związane z oznaczaniem i interpretacją wyników

Chorionic gonadotropin - difficulties of assessment and interpretation of results
Andrzej Wiczkowski, Teresa Kurzawa, Urszula Wilczek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

369-374
Ocena ekspresji komórkowej izoformy białka prionowego na powierzchni monocytów krwi obwodowej oraz surowiczych stężeń interleukiny - 1β i antagonisty receptora interleukiny - 1β u pracowników radiologii

Evaluation of cellular isoform of prion protein expression on the surface peripheral blood monocytes and serum concentrations of interleukin 1β and interleukin 1β receptor antagonist in workers operating X-ray equipment
Piotr Kłuciński, Bogdan Mazur, Barbara Wiechuła, Ewa Maśluch, Joanna Kaufman, Antoni Hrycek, Paweł Cieślik, Gayane Martirosian Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

531-539
Wykorzystanie testu wzrostowego z tellurynem potasu w diagnostyce rodzaju Enterococcus do poziomu gatunku i ocena gotowego do użycia podłoża "Potassium Tellurite kit" (Bio-Rad)

The role of potassium tellurite growth test in the identification of Enterococcus spp. to the species level and the evaluation of the ready-to-use "Potassium Tellurite kit" (Bio-Rad)
Magdalena Kawalec, Zbigniew Pietras Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

207-212
Parametry równowagi kwasowo-zasadowej i rozkład leukocytów krwi obwodowej u dzieci z zapaleniem oskrzelików o różnej etiologii

Acid-base balance parameters and distribution of peripheral blood leukocytes in children with bronchiolitis of different ethiology
Anna Stopa, Olga Ciepiela, Aneta Manda-Handzlik, Urszula Demkow Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

241-248
Komórki macierzyste i ich zastosowanie w chorobach hematoonkologicznych

Stem cells and their practical application in hematooncologic disorders
Magdalena Gauza, Iwona Urbanowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

249-254
Otrzymywanie obwodowych komórek krwiotwórczych oraz badanie ich żywotności w produkcie aferezy przed i po krwioprezerwacji

The obtaining of peripheral blood stem cells and evaluation of its viability in the apheresis product before and after cryopreservation
Hanna Borowska, Piotr Klimek, Maria Cioch Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

255-262
Nietypowe materiały biologiczne pobierane w sposób nieinwazyjny w diagnostyce laboratoryjnej

Noninvasively collected, atypical biological materials in medical laboratory diagnostics
Paulina Kowalczyk, Aneta Manda, Barbara Kościelniak, Przemysław Tomasik, Krystyna Sztefko Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 3

263-265
Peptyd podobny do parathormonu (PTHrP) a hiperkalcemia w chorobie nowotworowej

Parathyroid hormone-related protein (PTHrP), and hypercalcemia in malignancy
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Monika Rychlik Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

293-298
Nowy wskaźnik stanu zapalnego w ocenie rokowania chorych na drobnokomórkowego raka płuca

A new inflammation index in the assessment of prognosis of small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Artur Sokalski, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

299-306
Bezpośredni preparat mikroskopowy - kontrola jakości pierwszego etapu diagnostyki mikrobiologicznej

Direct microscopic slide - quality control of the first stage of microbiological diagnostic
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Elżbieta Stefaniuk, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

307-310
Modyfikowana niedokrwieniem albumina po planowanych zabiegach angioplastyki wieńcowej

Ischaemia modified albumin after elective percutaneous coronary intervention
Grażyna Sygitowicz, Sławomir Białek, Małgorzata Wrzosek, Jerzy Pręgowski, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

311-316
Wskaźniki odporności komórkowej i humoralnej w otępieniu w przebiegu choroby Alzhemiera i otępieniu naczyniowym

Cellular and humoral immunity indicators in dmenetia of the Alzhemier's type and vascular dementia
Magdalena Twardoch, Magdalena Janicka, Alicja Sonsala, Łukasz Sędek, Magdalena Pierzyna, Marek Ksol, Sebastian Standowicz, Bogdan Mazur Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

333-338
Zaburzenia metabolizmu energetycznego mózgu w stanach niedoboru tiaminy

Disturbances of brain energy metabolism in thiamine deficiency
Agnieszka Jankowska-Kulawy, Hanna Bielarczyk, Anna Ronowska, Dorota Bizon-Zygmańska, Andrzej Szutowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

339-344
PLGF i sFlt-1 w diagnostyce klinicznej stanu przedrzucawkowego

PLGF and sFlt-1 in clinical diagnosis of preeclampsia
Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Barbara Pęksa, Agata Surdacka, Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Elżbieta Starosławska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

5-14
Zmiany wybranych parametrów hemostazy podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych u młodych kobiet; badania wstępne

Changes in some hemostatic variables during oral contraceptive use in young women; a pilot study
Maria Jastrzębska, Paulina Wajda, Kornel Chełstowski, Elżbieta Byra, Elżbieta Sowińska-Przepiera Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 1

53-58
Otyłość jako choroba o podłożu infekcyjnym– przegląd literatury

Obesity as an infectious disease– review of the literature
Iwona Bil-Lula, Anna Krzywonos-Zawadzka, Mieczysław Woźniak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

97-104
Użyteczność lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofilów (NGAL) i wyliczanego wskaźnika NGAL do kreatyniny w moczu jako wczesnych predyktorów uszkodzenia nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2

Usefulness of measuring urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and calculating NGAL to creatinine ratio as early predictors of kidney dysfunction in patients with type 2 diabetes
Agnieszka Gala-Błądzińska, Agnieszka Żyłka, Katarzyna Rybak, Paulina Dumnicka, Marek Kuźniewski, Beata Kuśnierz-Cabala Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

105-122
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2014 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2014 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

123-130
POLMICRO 2014 – Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej

POLMICRO 2014 – Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics
Ewa Młodzińska, Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Beata Chmylak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

157-168
Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży. Zalecenia polskiej grupy ekspertów, 2014

Laboratory diagnostics of parvovirus B19 in pregnant women. Recommendations of Polish group of experts, 2014
Piotr Grabarczyk, Aleksandra Kalińska, Bogumiła Litwińska, Marzena Dębska, Zbigniew Celewicz, Dorota Nowakowska, Elżbieta Puacz Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

213-220
Hiperglikacja białek wewnątrz i zewnątrzkomórkowych; marker czy aktywny element patomechanizmów cukrzycy

Hyperglycation of extra and intracellular proteins; marker or active element of diabetic pathomechanisms
Andrzej Szutowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

235-250
Rodzaje autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych i metody ich oznaczeń

Different types of autoantibodies in rheumatic diseases and methods of their determination
Alicja Grim, Katarzyna Komosińska-Vassev, Paweł Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

271-276
Wpływ czynników przedanalitycznych na wynik badania morfologii krwi

The influence of the preanalytical factors on the results of a Complete Blood Count
Barbara Kościelniak, Paulina Kowalczyk, Aneta Mandal, Krystyna Sztefko, Przemysław Tomasik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

277-284
Zależność pomiędzy BMI, stężeniem leptyny i jej rozpuszczalnego receptora oraz ekspresją FoxP3 w limfocytach Treg u kobiet chorych na astmę

The relationship between BMI, leptin, leptin receptors (LepR) and Foxp3+ Tregs cells in women with asthma
Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Anna Jasińska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

285-290
Ocena stężenia amin katecholowych w erytrocytach u pacjentów hemodializowanych

Evaluation of catecholamines in erythrocytes in hemodialysis patients
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Andrzej Woliński, Janusz Solski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

291-296
Pomiar stężenia glutationu w płynie stawowym w różnych stanach fizjopatologicznych stawu kolanowego – badanie pilotażowe

Measurement of synovial fluid glutathione concentration in various pathophysiological states of knee joint – pilot study
Michał Chmiel, Elżbieta Ciszek, Edward Golec, Mateusz Głowa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

297-304
Metody wykrywania czynników prognostycznych w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

Methods of prognostic factors detection in childhood acute lymphoblastic leukemia
Łukasz Sędek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

13-20
Wskaźniki NLR i PLR w ocenie rokowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

NLR and PLR ratios in prognostic assessment of non-small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa, Katarzyna Brandys Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

29-38
POLMICRO 2015 – Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej

POLMICRO 2015 – Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics
Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Ewa Młodzińska, Anna Mikołajczyk, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

51-56
Wirusowe gorączki krwotoczne czy gorączka Zachodniego Nilu – niespodzianka w podróży

Viral hemorrhagic fevers or West Nile fever – surprise in the journey
Jarosław Piszczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

57-62
Diagnostyka laboratoryjna stanu przedcukrzycowego

Laboratorydiagnosis of prediabetes
Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

95-100
Porównanie wyników stężenia HbA1c uzyskanych za pomocą aparatu Quo-Test oraz analizatora Vitros 5,1 FS u dzieci z cukrzycą typu 1

Comparison of HbA1c results obtained by Quo-Test device and Vitros 5,1 FS analyzer in children with type 1 diabetes.
Patrycja Szybowska, Małgorzata Wilusz, Iwona Rogatko, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

149-152
Tłuszcz – biały, brunatny i beżowy: rola w otyłości

White, brown, beige adipose tissue: the role in obesity
Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Monika Palka Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

177-184
Ocena stężenia czynnika wzrostu fibroblastów FGF-23 u chorych hemodializowanych oraz po przeszczepieniu nerki

Evaluation of concentration fibroblast growth factor FGF-23 in hemodialysed patients and after kidney transplantation
Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Anna Bednarek-Skublewska, Beata Petkowicz, Jarosław Kuna, Jacek Furmaga, Iwona Kaznowska-Bystryk, Janusz Solski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

185-196
Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016

Assessment of the quality of dipstick urinalysis and urine specific gravity and osmolality based on the results obtained by Polish laboratories in an external quality assessment (EQA) programme during the years 2011-2016
Agnieszka Ćwiklińska, Marta Dąbrowska, Robert Kowalski, Aleksandra Fijałkowska, Agnieszka Kuchta, Barbara Kortas-Stempak, Maciej Jankowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

233-250
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2015 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2015 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

257-262
Aktywność fizyczna a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych i w zaawansowanym wieku Polek

Physical activity and cardiovascular disease risk factors in the population of young and elderly Polish women
Alicja Brożek, Alicja Płóciniczak, Kalina Maćkowiak, Marcin Nowicki, Anna Blacha, Miłosława Zowczak-Drabarczyk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

267-270
Wpływ mikroRNA na rozwój chorób układu krążenia wśród hemodializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

The role of microRNA in development of cardiovascular diseases among haemodialysed patients with chronic renal failure
Anna Puzio, Bartosz Janusz, Małgorzata Repa, Michał Mielnik, Ewelina Orłowska, Tomasz Powrózek, Marcin Dziedzic, Janusz Solski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

17-22
Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami

Prognostic value of red cell volume distribution width in patients with stage 5 chronic kidney disease treated with maintenance dialysis
Elżbieta Chmiel, Beata Kuśnierz-Cabala, Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Małgorzata Mazur-Laskowska, Marek Kuźniewski, Jakub Kucharz, Barbara Maziarz, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

23-32
Program Badań Biegłości POLMICRO 2016 – Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Proficiency testing program POLMICRO 2016 – Polish External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics
Elżbieta Stefaniuk, Karolina Bosacka, Ewa Młodzińska, Anna Mikołajczyk, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 1

41-46
Oznaczenia wolnych łańcuchów lekkich i par łańcuchów ciężki/lekki w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego oraz w innych chorobach związanych z dyskrazją komórek plazmatycznych

Free light chains and heavy/light chains pairs assay in diagnostics of multiple myeloma and other diseases related to plasmatic cells dyscrasias
Ewelina Kudyba, Tomasz Wróbel Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

71-78
Związek między astenozoospermią a wybranymi parametrami makroskopowymi, mikroskopowymi i biochemicznymi nasienia

Relationship between asthenozoospermia and selected macroscopic, microscopic and biochemical semen parameters
Anna Świerczyńska-Ciepłucha, Katarzyna Marchlewska, Renata Walczak-Jędrzejowska, Eliza Filipiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

79-84
Przewlekłe okołowierzchołkowe zapalenie przyzębia, jako czynnik ryzyka miażdżycy i choroby naczyń

Chronic apical periodontitis as risk factor atherosclerosis and artery disease
Aleksandra Kimak, Elżbieta Kimak, Janusz Solski, Barbara Tymczyna, Teresa Bachanek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

85-90
Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy u kobiet w wieku pre- i pomenopauzalnym

Assessment of 25-hydroxyvitamin D vitamin concentration in pre- and postmenopausal women
Marlena Kołodziejczyk, Jolanta Stacherzak-Pawlik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

91-96
Korelacja stężenia kalprotektyny i innych wykładników stanu zapalnego u dzieci z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego

The correlation between the concentration of faecal calprotectin and markers of inflammation in children with gastrointestinal disorders
Katarzyna Lewandowska, Olga Ciepiela Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 2

101-106
Testy na krew utajoną w stolcu w samokontroli i w badaniach w miejscu opieki

Occult blood fecal tests for self-control and point of care testing
Aleksandra Charchut, Magdalena Wójcik, Barbara K. Kościelniak, Przemysław J. Tomasik Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

147-154
Porównania testów: ARCHITECT SCC i COBAS SCC

The comparison of Architect SCC and cobas SCC tests
Ewa Wójcik, Krzysztof Reinfuss, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan K. Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

169-174
Podstawowe testy wykorzystywane w diagnostyce alergii IgE-zależnej i alergii kontaktowej

Basic diagnostic tests of IgE dependent and contact allergy
Iga Butrym, Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Smolińska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

175-184
AL amyloidoza z zajęciem mięśnia sercowego – rola oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulin w surowicy – Serum Free Light Chains (sFLC) w diagnostyce i klasyfikacji rokowniczej

Cardiac AL Amyloidosis – the role of serum Immunoglobulin Free Llight Chain assay (sFLC) in diagnosis and prognostic classification
Emilia Czyżewska, Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Dagna Bobilewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

251-254
Molekularne mechanizmy funkcjonowania zegara biologicznego

Molecular mechanisms controlling the biological clock
Dariusz Sitkiewicz, Grażyna Sygitowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

255-256
DOAC a eGFR: drobne zamieszanie czy poważny problem?

DOAC and eGFR: a little confusion or a serious problem?
Włodzimierz Pawłowski Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

5-10
Częstość występowania owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) u dzieci z wybranych przedszkoli województwa wielkopolskiego

The frequency of Enterobius vermicularis infection in children from Wielkopolska Voivodeship
Marta Siekierska, Karolina Kot, Natalia Łanocha-Arendarczyk, Danuta Kosik-Bogacka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

11-16
Cytrulina jako parametr prognostyczny całkowitego lub częściowego odstawienia żywienia pozajelitowego u dorosłych pacjentów – obserwacyjne badanie pilotowe

Cytrulline as a marker of complete or partial weaning off parenteral nutrition in adult patients – observatory pilot study
Sylwia Osowska, Marek Kunecki, Wojciech Hilgier, Mohammad Omidi, Joanna Tokarczyk, Krystyna Majewska1, Jacek Sobocki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

23-28
Stabilność stężenia sodu, potasu i chlorków w surowicy przechowywanej w probówkach z aktywatorem krzepnięcia i separatorem żelowym

Serum stability of sodium, potasium and chloride concentration in special tubes containing separator and clotting activator
Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

37-44
Roztocze z rodzaju Demodex – charakterystyka, chorobotwórczość, diagnostyka

Demodex mites – characteristics, pathogenicity, diagnostics
Dominika Skonieczna, Paulina Sławianowska, Roland Wesołowski, Karolina Szewczyk-Golec Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

81-84
Dieta bogata w polifenole roślinne obniża agregację płytek krwi u kobiet z rakiem piersi

A polyphenol-rich diet is associated with decreased platelet aggregation in breast cancer patients
Agnieszka Sut, Maria Pytel, Marek Zadrożny, Marcin Różalski, Jacek Golański Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

99-104
MALDI TOF MS – nowe możliwości w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej

MALDI TOF MS – new possibilities in routine microbiological diagnostics
Justyna Cieślik, Marta Wróblewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

113-116
Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medycznego laboratorium diagnostycznego

The scope of compulsory insurance of civil liability of a medical diagnostic laboratory
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Dorota Cianciara Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

137-144
Prognostyczna wartość wskaźnika płytkowo-limfocytowego (PLR) u chorych na drobnokomórkowego raka płuc

Prognostic value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR) and IL-6 in patients with small cell lung cancer
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Beata Sas-Korczynska, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

159-166
Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej – POLMICRO 2017

The Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2017
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Anna Mikołajczyk, Joanna Rybicka, Elżbieta Stefaniuk, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

167-172
Sparganoza jako przypadkowa choroba pasożytnicza u ludzi

Sparganosis as an accidental human parasitic disease
Jolanta Czyżewska, Joanna Matowicka-Karna Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

233-240
Wysokie stężenie dipeptydylopeptydazy 4 w surowicy krwi we wczesnym stadium otyłości – badania wstępne

High serum concentration of dipeptidyl peptidase 4 at early stage of obesity – preliminary study
Agnieszka Olejnik, Iwona Bil-Lula, Łukasz Kozera, Anna Krzywonos-Zawadzka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

241-244
Występowanie autoprzeciwciał przeciwko białku Z u pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego: obserwacje wstępne

Auto-antibodies to protein Z in patients undergoing off-pump coronary artery bypass surgery: preliminary results
Artur Słomka, Aleksandra Piekuś, Mariusz Kowalewski, Giuseppe Maria Raffa, Kamil Kozerawski, Wojciech Pawliszak, Lech Anisimowicz, Ewa Żekanowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

291-312
Wspólne zalecenia EFLM-COLABIOCLI dotyczące pobierania krwi żylnej

Joint EFLM - COLABIOCLI Recommendations for venous blood sampling
Ana-Maria Simundic, Karin Bölenius, Janne Cadamuro, Stephen Church, Michael P. Cornes, Edmée C. van Dongen-Lases, Pinar Eker, Tanja Erdeljanovic, Kjell Grankvist, Joao Tiago Guimaraes, Roger Hoke, Mercedes Ibarz, Helene Ivanov, Svetlana Kovalevskaya, Gunn B.B. Kristensen, Gabriel Lima-Oliveira, Giuseppe Lippi, Alexander von Meyer, Mads Nybo, Barbara De la Salle, Christa Seipelt, Zorica Sumarac and Pieter Vermeersch Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

29-33
Wpływ wzorów (MDRD i CKD– EPI) do wyliczania eGFR, w klasyfikacji pacjentów do poszczególnych stadiów przewlekłej choroby nerek

The influence of eGFR calculation method on patients classification to different CKD stage
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

85-90
Czy u pacjentów z akromegalią przedoperacyjne stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) jest związane z fenotypem immunohistochemicznym gruczolaka przysadki?

Is preoperative level of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) connected with immunohistochemical phenotype of pituitary adenoma in patients with acromegaly?
Joanna Toszek, Marek Pawlikowski, Maria Jaranowska, Ewa Wojtczak, Karolina Beda-Maluga, Jacek Świętosławski, Katarzyna Winczyk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

99-106
Ocena wiarygodności diagnostyki mikrobiologicznej w Polsce na podstawie wyników POLMICRO 2018

The assessment of microbiological diagnostics’ credibility in Poland on the basis of the POLMICRO 2018 Programme results
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Anna Mikołajczyk, Joanna Rybicka, Waleria Hryniewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

107-112
Znaczenie receptorów Toll-podobnych w wybranych nefropatiach

The significance of Toll-like receptors in selected nephropathies
Sebastian Mertowski, Ewelina Grywalska, Jarosław Ludian, Agnieszka Grafka, Barbara Pęksa, Jacek Roliński, Wojciech Załuska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

121-128
Diagnostyka choroby Gravesa i Basedowa – badania laboratoryjne oraz możliwe trudności interpretacyjne

Diagnosis of Graves’ disease – laboratory tests and possible difficulties in interpretation
Agata Maria Kalicka Praca poglądowa • Review Article