Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 1

97-99
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – Borelioza z Lyme

Andrzej Marszałek Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

163-165
Walidacja metod molekularnych przeznaczonych do laboratoryjnej diagnostyki genetycznej

Validation of diagnostic test in molecular genetics tests
Łukasz Łaczmański, Izabela Łaczmańska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

167-173
Markery epigenetyczne w diagnostyce: Metody oceny metylacji DNA

Epigenetic markers in diagnostics: Methods of DNA methylation analysis
Aleksandra Majchrzak, Wanda Baer-Dubowska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

185-185
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – Trombofilia

Andrzej Marszałek Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 3

253-254
Internet a HPV

Andrzej Marszałek Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

165-168
Wpływ posiłku na stężenie chromograniny A (CgA) w surowicy - doniesienie wstępne

The effect of meal on the serum concentration of chromogranin A (CgA) – a preliminary report
Piotr Glinicki, Roman Kuczerowski, Wojciech Jeske Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

263-268
Pamięć metaboliczna” - epigenetyczne modyfikacje materiału jądrowego jako przyczyna powikłań cukrzycy

Metabolic memory – the epigenetic modifications of nuclear material responsible for complications in diabetes
Aldona Dembińska-Kieć Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

465-467
Wykorzystanie internetu w diagnostyce. Preeklampsja część II

Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Bożena Marszałek, Danuta Kaczmarek Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

95-97
Wykorzystanie internetu w diagnostyce laboratoryjnej – cytometria w badaniu ogólnym moczu

Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Grażyna Sygitowicz, Bożena Marszałek Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

237-239
Wykorzystanie internetu w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – wolne łańcuchy lekkie

Andrzej Marszałek, Grażyna Sygitowicz, Urszula Rychlik Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

271-277
Polimorfizm rs20455 genu KIF6 jako genetyczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej: przegląd systematyczny

KIF6 rs20455 polymorphism as a genetic risk factor of coronary heart disease: a systematic review
Łukasz Pera, Sławomir Białek, Grażyna Sygitowicz, Andrzej Marszałek, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

359-360
Wykorzystanie internetu w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – wolne łańcuchy lekkie. Cz. 2

Andrzej Marszałek, Bożena Marszałek, Urszula Rychlik Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

477-479
Wykorzystanie internetu w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – zespół Gilberta

Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Artur Barczyk Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

167-169
Genetyczne aspekty przewlekłego zapalenia trzustki

Genetic Aspects of Pancreatitis
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Rafał Wlazeł Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

347-361
Chromogranina A - budowa, właściwości, funkcje i znaczenie diagnostyczne w guzach neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)

Chromogranin A - structure, properties, functions and diagnostic value in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NET)
Arleta Malecha, Helena Donica Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

379-387
Techniki cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie

Molecular and cytogenetic techniques applied in diagnostics of genetic disorders
Joanna Kozłowska, Izabela Łaczmańska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

467-481
Metody molekularne w ocenie czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej/chłoniaku limfocytarnym (CLL/SLL)

Molecular methods in assessment of prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL)
Monika Gos, Beata Grygalewicz, Barbara Pieńkowska, Maciej Małecki Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

139-154
Magnetyczny rezonans jądrowy fluoru 19F i jego zastosowania medyczne

Utility of 19F NMR in medicine
Barbara Blicharska, Antoni Bijak, Magdalena Witek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

319-334
Laboratoryjna diagnostyka cytogenetyczna wrodzonej niestabilności chromosomów

Cytogenetic laboratory diagnostic of congenital chromosome instability
Małgorzata Srebniak, Agnieszka Gnyś, Agnieszka Tomaszewska, Andrzej Wiczkowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

445-454
Ocena aktywności wybranych enzymów przemian metabolicznych w medium hodowlanym komórek AT478 in vitro pod wpływem cisplatyny i wolno-zmiennego pola magentycznego

Assessment of some metabolic enzymes activity in AT478 cell culture - in vitro study, of cisplatin and extremely low frequency magnetic field
Renata Polaniak, Ewa Birkner, Brygida Beck, Ewa Beck, Zofia Drzazga, Ewa Grucka-Mamczar, Marzena Harabin Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

311-316
Wskaźniki odporności komórkowej i humoralnej w otępieniu w przebiegu choroby Alzhemiera i otępieniu naczyniowym

Cellular and humoral immunity indicators in dmenetia of the Alzhemier's type and vascular dementia
Magdalena Twardoch, Magdalena Janicka, Alicja Sonsala, Łukasz Sędek, Magdalena Pierzyna, Marek Ksol, Sebastian Standowicz, Bogdan Mazur Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 3

211-214
Doświadczenia badawczego laboratorium genetycznego w uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla metody aCGH wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Experience of a scientific laboratory in achieving accreditation of Polish Centre for Accreditation for aCGH according to PN-EN ISO/IEC 17025
Joanna Kozłowska, Justyna Gil, Paweł Skiba Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

225-232
Znaczenie współpracy pomiędzy laboratorium cytogenetycznym i molekularnym w diagnostyce genetycznej chorób hematoonkologicznych na przykładzie pacjenta pediatrycznego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej (AML)

The importance of cooperation between cytogenetic and molecular laboratory in the genetic testing of hemato-oncological diseases on the example of a pediatric patient with acute myeloid leukemia (AML)
Teofila Książek, Katarzyna Szewczyk, Beata Sadowska, Przemysław Kaczówka, Agnieszka Grabowska, Mirosław Bik-Multanowski Praca oryginalna • Original Article