Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

85-94
Przegląd metod oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi

Determination of glycated hemoglobin (HbA1c) in the blood - review of methods
Kinga Rośniak-Bąk, Mirosława Pietruczuk, Marek Paradowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

305-315
Ocena użyteczności klinicznej immunoenzymatycznego ilościowego testu ELISA nowej generacji do rozpoznawania zakażeń Helicobacter pylori

Assessment of the clinical feasibility of the new generation immunoenzymatic quantitative Elisa assay for diagnosing Helicobacter pylori infections
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Kamila Olszowiec, Agnieszka Stępień, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

325-336
Ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji z wykorzystaniem techniki suchej fazy

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination obtain second- and third-generation methods with the use of assay in dry phase
Natalia Kośiuk, Marlena Miler, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

363-369
Stres oksydacyjny a zjawiska patologiczne w ustroju

Oxidative stress and pathology
Adrianna Pędzik, Marek Paradowski, Jacek Rysz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

371-378
Helicobacter pylori: cechy biochemiczne i patogenne bakterii oraz metody rozpoznawania zakażeń

Helicobacter pylori: biochemical and pathogenic characteristics of the bacteria and methods for diagnosing the infection
Kinga Rośniak-Bąk, Anna Pawłowska, Marek Paradowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

89-100
Porównawcza ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL wybranymi metodami bezpośrednimi

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination with the use of selected direct methods
Natalia Kościuk, Anna Kumor, Beata Mamełka, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

21-27
Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę

Valuation of the diabetics renal excretory functions, using estimated eGFR
Małgorzata Łukasik, Lidia Trząsowska, Marek Łobos, Rafał Mastalerz, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

243-252
Automatyczny analizator badania układu hemostazy Amax Destiny plus - opinia użytkownika

Automatic analyser research haemostasis Amax Destiny plus - user opinion
Marek Łobos, Rafał Wlazeł, Kinga Rośniak-Bąk, Marek Paradowski Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

299-307
Próba wykorzystania oznaczania stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu w diagnostyce zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

Usefulness of plasma cerebrospinal fluid and urine estimation of procalcitonine (PCT) to diagnose neuroinfection
Witold Wrodycki, Jan Kuydowicz, Anna Urbaniak, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

435-443
Wpływ poziomu lipidów na stopień rozwoju miażdżycy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

The influence of the lipids levels on progress of atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome treated with primary PCI
Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Marek Paradowski, Jacek Rysz, Grzegorz Kamiński, Paweł Kubiński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

21-28
Ocena użyteczności klinicznej oznaczeń rozpuszczalnej formy receptora urokinazowaego aktywatora plazminogenu jako czynnika prognostycznego u pacjentów z sepsą leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej

An evaluation of the clinical usefulness of soluble urokinase plasmigonen activator receptor in the prognosis in sepsis patients treated in an Intensive Care Unit
Monika Terlecka, Waldemar Machała, Joanna Rydz-Lutrzykowska, Artur Terlecki, Anna Urbaniak, Marek Paradowski, Rafał Nikodem Wlazeł Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

73-80
Badanie stężenia rozpuszczalnego urokinazowego receptora aktywatora plazminogenu (suPAR) we krwi u pacjentów z uzupełnieniami protetycznymi w jamie ustnej

The analysis of the soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) concentrations in the patients with dental restorations
Rafał Mastalerz, Marek Paradowski, Urszula Rychlik, Rafał Nikodem Wlazeł Praca oryginalna • Original Article