Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

307-312
Wykorzystanie metody Griessa do oznaczania azotanów/azotynów w supernatantach komórek śródbłonka stymulowanych agonistami

Usefulness of the Griess method for determination of nitrates/ nitrites in supernatants of agonist-stimulated endothelial cells
Magdalena Boncler, Dominika Dudzińska, Joanna Rywaniak, Cezary Watała Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

19-24
W poszukiwaniu optymalnej strategii wyszukiwania literatury naukowej na przykładzie nowych metod oznaczania białka C-reaktywnego

Searching for the optimal literature search strategy - New assays of C-reactive protein quantification
Magdalena Boncler, Cezary Watała Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

53-60
Zastosowanie testów point-of-care do oznaczania białka C-reaktywnego w podstawowej opiece zdrowotnej

Point-of-care testing of C-reactive protein in primary health care
Joanna Nowak, Magdalena Boncler, Cezary Watała Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

5-12
Analiza adhezji płytek krwi i wiązania przeciwciał rozpoznających fibrynogen do sztucznych powierzchni opłaszczonych surowicą lub osoczem pacjentów z prawidłowym i podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego

Analysis of platelet deposition and binding of anti-fibrinogen antibody to the artificial surfaces preadsorbed with sera or plasmas from patients with normal and elevated CRP
Joanna Nowak, Magdalena Boncler Praca oryginalna • Original Article