Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

225-230
Alkohol etylowy - wybrane problemy kliniczne i diagnostyczne

Ethyl alcohol - selected clinical and analytical problem
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

75-84
Zastosowanie faz stałych do izolacji wybranych związków organicznych z materiału biologicznego

The usage of solid phase adsorbent in isolation of selected organical compounds from biological material
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Roman Wachowiak, Tomasz Janus Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

189-196
Młodzież a środki narkotyczne w świetle wyników własnych badań prowadzonych w Szczecinie w latach 1998-2003

Teenager drug abusers problem exspressed own examination data from 1998-2003 years
Barbara Potocka-Banaś, Tomasz Janus, Krzysztof Borowiak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

85-94
Oznaczenie kokainy i jej metabolitów w surowicy krwi metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS)

Determination of cocaine and its metabolites in blood serum by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus, Teresa Dembińska, Alicja Rak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

107-114
Ocena wydajności różnych metod izolacji wybranych pochodnych benzodiazepiny z krwi pełnej i surowicy krwi ludzkiej oraz zjawisko ich reaktywności w metodzie immunoenzymatycznej

Efficiency evaluation of extraction methods of selected benzodiazepine derivatives from human serum and whole blood and the reactivity phenomenon in immunoassay for benzodiazepines
Barbara Potocka-Banaś, Teresa Dembińska, Krzysztof Borowiak Praca oryginalna • Original Article