Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

361-367
Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i biochemiczne zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych

Epidemiological, clinical and biochemical aspects of meningitis
Joanna Iłżecka, Dorota Milanowska, Justyna Nowicka Krótkie doniesienia • Short Notes