Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)
2011 / 47 / 4
409-417
Identyfikacja drobnoustrojów – porównanie metody biochemicznej i spektrometrii masowej

Identification of microorganisms – comparision of biochemical and mass spectrometry method
Justyna Azarko, Urszula Wendt Praca oryginalna • Original Article