Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

125-130
Walidacja metody oznaczania kwasów tłuszczowych frakcji fosfolipidów w surowicy krwi

Validation of the method of determination of phospholipid fraction fatty acids in blood serum
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

269-273
Walidacja zmodyfikowanej metody oznaczania stężenia iohexolu w osoczu krwi

Validation of the modified method for plasma iohexol concentration measurement
Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Anna Litwin, Katarzyna Zachwieja, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

217-223
Przydatność wzoru Friedewalda w pediatrii

Usefulness of Friedewald formula in pediatric population
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

389-393
Wielkość błędu systematycznego w ocenie GFR w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek u dzieci

The systematic error for estimated glomerular filtration rate (sGFR) in relation to chronic kidney disease stage in children
Jolanta Bugajska, Katarzyna Zachwieja, Joanna Berska, Monika Miklaszewska, Przemysław Korohoda, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

259-266
Wpływ metody ekstrakcji na wyniki oznaczeń składników lipidowych żółci

The effect of extraction method on the results of the determination of lipid constituents of bile
Krystyna Sztefko, Krzysztof Kosowski, Urszula Brylska, Jolanta Bugajska, Joanna Berska Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

287-292
Skład kwasów tłuszczowych frakcji fosfolipidów w tkance nowotworowej u chorych na raka jelita grubego w zależności od umiejscowienia guza

Fatty acids composition in tissue phospholipids depends on tumor localization in colorectal cancer pateints
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Małgorzata Wilusz, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

193-198
Ocena stężenia witaminy D i ekspresji genu VDR u chorych na raka jelita grubego

Assessment of vitamin D and VDR gene expression in colorectal cancer patients
Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

19-27
Porównywalność oszacowanego i oznaczonego stężenia cholesterolu frakcji LDL u dzieci hospitalizowanych

Comparability of estimated and determined LDL cholesterol in hospitalized children
Katarzyna Mamica-Pociecha, Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article