Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

143-148
Karta Metody. Podstawowy wynik analizy okresu postlaboratoryjnego

Method Card. Basic result of the post-laboratory analysis
Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

77-83
Rozrzut rocznych wyników badania glukozy z 21 laboratoriów polskich i wynikające z niego wnioski dotyczące wdrożenia ogólnokrajowych norm glukozy we krwi

Dispersion of the annual glucose results from 21 polish laboratories and resulting of them suggestions concerning initiation of allcountry serum glucose refference ranges
Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

79-83
Odróżnienie w pracy laboratorium błędów ludzkich od zmienności sezonowej

Differentiation between human errors and seasonal variation in laboratory work
Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

213-221
Wielkie laboratoria komercyjne. Problem kontrahentów

Great commercial laboratories. The problem of co-partners
Jerzy Maria Janecki, Tadeusz Górlaczyk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 1

63-73
Wyznaczanie zakresów referencyjnych na podstawie wyników własnych badań rutynowych

Statement of reference limits on the basis of the own laboratory results
Jerzy Maria Janecki, Anna Urbaniak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 3

309-317
Monitorowanie jakości oznaczeń sodu i potasu z wykorzystaniem procedur wewnętrznej kontroli jakości (IQC), średniej z wyników "normalnych" (AON) i gaussowskich zakresów referencyjnych (GZR)

Quality monitoring of sodium and potassium determination based on procedures of internal quality control, average of normals and gaussian reference ranges
Tadeusz Góralczyk, Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

427-434
Zastosowanie metody JEG do weryfikacji wyników badań w niewielkich laboratoriach

The application of JEG methods for results verification in small laboratories
Jerzy Maria Janecki, Maria Mantyka Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

147-152
Odbicie starości i starzenia się w wynikach badania poziomu czterech analitów we krwi - badanie wieloośrodkowe

Age and ageing reflected in four blood biochemical results - a multicenter study
Jerzy Maria Janecki, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article