Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

149-154
Przydatność oznaczania markerów nowotworowych i cytokin u chorych na raka pęcherza

Clinical utility of tumor markers and cytokines assessment in patients with bladder cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Anna Berczowska, Tadeusz Wiśniewski, Ryszard Sosnowski, Tadeusz Demkow, Janina Kamińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 4

397-402
Ocena zachowania się stężeń markerów obrotu kostnego: osteokalcyny, PINP i β-CTx u chorych na raka piersi, płuca i prostaty

Evaluation of bone markers: osteocalcin, PINP and β-CTx in patients with breast, lung and prostate cancer
Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Tadeusz Pieńkowski, Anna Janowicz-Żebrowska, Wiesław Lasota, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Janina Kamińska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

403-413
Rola i znaczenie cytokin u chorych na nowotwory złośliwe

Janina Kamińska Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article