Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)
2006 / 42 / 4
427-434
Zastosowanie metody JEG do weryfikacji wyników badań w niewielkich laboratoriach

The application of JEG methods for results verification in small laboratories
Jerzy Maria Janecki, Maria Mantyka Praca oryginalna • Original Article